Cơ quan thuế lại yêu cầu ghi thông tin địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. Vậy công ty tôi có cần thiết phải in thông tin của địa điểm kinh doanh trên hóa đơn không? Cơ sở pháp lý? Hướng giải quyết cho công ty tôi như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: V.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý

-Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

-Thông tư 26/2015/TT-BTChướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nội dung phân tích

Về có bắt buộc phải in địa chỉ mới lên hóa đơn đã in sẵn địa chỉ cũ

Thông tin địa điểm kinh doanh là một yếu tố cần phải có trên tờ hóa đơn (theo mẫu quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC). Vậy trong thắc mắc này của anh xin được trả lời là địa điểm kinh doanh là thông tin bắt buộc trên hóa đơn. Về căn cứ pháp lý thì dựa vào Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

"Điều 4: Nội dung trên hóa đơn đã lập

1.Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

...

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;”

Như vậy, địa chỉ là một thông tin bắt buộc, trường hợp công ty anh là doanh nghiệp thì địa chỉ chính là địa chỉ kinh doanh.

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử

Nhưng nếu công ty vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn của địa chỉ cũ thì công ty không cần phải in thông tin của địa chỉ mới lên hóa đơn in sẵn địa chỉ cũ, mà chỉ cần thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

“Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.”

Như vậy, ở trong trường hợp này, công ty không phải in địa chỉ kinh doanh mới trên hóa đơn cũ đã in sẵn địa chỉ cũ.

Về cách thức giải quyết:

-Nếu công ty thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quả lý trực tiếp và có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì cần thực hiện công việc sau:

+Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn

+gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC.

-Nếu công ty thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì tiến hành:

+Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

>> Xem thêm:  Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

+Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn (bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn

+Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Chi phí hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được trừ khi tính thuế TNDN