2. Đất thu hồi ( không có đền bù ) dùng cho mục đích phúc lợi xã hội ( xây dựng trường học ). Nay chuyển đổi sang mục đích cho doanh nghiệp tư nhân thuê mướn dài hạn trên 50 năm. Vậy các gia đình có đất thu hồi có được quyền đòi bồi thường hoặc trả lại phần đất đã thu hồi trước đó hay không?
Xin cảm ơn !

Người gửi: N.V.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Cơ quan có thẩm quyền cho doanh nghiệp tư nhân thuê đất có thời hạn trên 50 năm?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013 

2. Nội dung tư vấn:

Đối với câu hỏi thứ nhất,theo luật đất đai năm 2013 quy định:

Khoản 1,Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Theo khoản 3,điều 126 luật đất đai năm 2013 quy đinh về đất sử dụng có thời hạn:

3.Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Như vậy doanh nghiệp của bạn muốn thuê đất với thời hạn 50 năm thì thẩm quyền thuộc về UBND cấp tỉnh.

Đối với câu hỏi thứ 2: Theo điều 82 luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất
Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:
1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;
2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;
3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;
4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Vì đất mà nhà nước thu hồi ở đây không có đền bù nên đất đó sẽ thuộc các trường hợp quy định tại điều 82 của luật đất đai 2013. Khi đó đất sẽ thuộc quyền quản lý của nhà nước. Việc Nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất sẽ không phải đền bù về đất cho người dân.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê