Trả lời:

Trước tiên bạn cần tìm hiểu xem mình có thuộc đối tượng phải theo hộ khẩu của đơn vị không đã nhé. Theo bạn trình bày thì tôi thấy bạn không ở trong doanh trại quân đội.

Tuy nhiên bạn cần xem lại xem hộ khẩu hiện tại của bạn có ở đơn vị hay không? Nếu hộ khẩu chưa nhập theo đơn vị thì bạn có thể nhập khẩu về Hà Nội được.

Điểm 3 Thông tư 06/2007/TT-BCA của Bộ công an quy định:

"3. Nơi cư trú của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

a)Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân ở ngoài doanh trại của Quan đội nhân dân, Công an nhân dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.
 
b)Sĩ quan, hạ sĩ quan, quan nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân; người đang làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an."
 
Đơn có xác nhận của thủ trưởng cơ quan bạn là một dạnh cam kết cho mượn nhà ở, tuy nhiên theo Điều 5 nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 thì bắt buộc phải được công chứng hoặc được UBND cấp xã xác nhận.
 

"b) Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho m­ượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là các loại hợp đồng, cam kết cho thuê, cho m­ượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà của cá nhân phải có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã);"

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến