1. Có thể thành lập Công ty trực thuộc Báo được không? Công ty thực hiện các chức năng về truyền thông, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

2. Trường hợp không thể thành lập công ty, thì những hoạt động liên quan đến kinh doanh, chúng tôi có thể thực hiện theo hình thức nào khác không? Rất mong Luật sư tư vấn. Trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê. 

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi : 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014.

Luật số 12/1999/QH10 của Quốc hội : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ;

Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật ;

2. Nội dung tư vấn:

Tòa soạn báo là nơi sản xuất và phát hành báo chí.

Điều 10 luật báo chí sửa đổi năm 1999 quy định:

10.Bổ sung Điều 17c:

"Điều 17c. Tài chính của cơ quan báo chí

1.Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngân sách và tạo điều kiện cho báo chí phát triển.

Cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm bố trí các nguồn lực tài chính cần thiết cho cơ quan báo chí hoạt động.

Cơ quan báo chí được tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức và cá nhân theo quy định của Chính phủ.

2.Cơ quan báo chí được tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của mình theo quy định của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật để tạo thêm nguồn thu đầu tư trở lại cho việc phát triển báo chí. Cơ quan báo chí phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động kinh doanh,dịch vụ.

Cơ quan báo chí được hưởng các chế độ ưu đãi về thuế, ưu đãi về phí đối với hoạtđộng xuất bản, phát hành báo chí theo quy định của pháp luật.

3.Cơ quan báo chí phải thực hiện chế độ kế toán, thống kê, thanh tra, kiểm tra tài chính theo quy định của pháp luật."

Như vậy trong trường hợp này cơ quan báo chí có nguồn thu từ ngân sách nhà nhà nước, theo quy định tại khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014 có quy định :

"Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình";

Căn cứ vào quy định trên, trong trường hợp này tòa soạn báo của bạn cơ quan báo chí là cơ quan trực thuộc hội nông dân Việt Nam, như vậy, cơ quan báo chí của bạn là đơn vị sự nghiệp nhà nước, nếu như cơ quan này muốn thành lập doanh nghiệp từ tài sản của nhà nước để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình. 

Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí quy định:

"Điều 7. Quyền hạn của cơ quan báo chí

1. Được cơ quan chủ quản báo chí cấp vốn, kinh phí hoạt động, trợ giá, bù lỗ. Ngoài các chế độ ưu đãi về thuế, ưu đãi về phí đối với hoạt động xuất bản, phát hành báo chí, các cơ quan báo chí của các tổ chức chính trị, báo chí phục vụ thiếu nhi, phục vụ đồng bào miền núi, hải đảo, đồng bào các dân tộc thiểu số, báo chí đối ngoại và khoa học kỹ thuật được Nhà nước xem xét để tài trợ hàng năm.

2. Được tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành sách báo, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh các thiết bị, vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí để tạo nguồn thu đầu tư trở lại cho sự nghiệp phát triển báo chí.

Cơ quan báo chí có nhu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ở các lĩnh vực khác liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan báo chí thì phải được sự đồng ý của cơ quan chủ quản và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí để biết.

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kinh doanh tách biệt với hoạt động nghiệp vụ của cơ quan báo chí và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ mà cơ quan báo chí kinh doanh.

3. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước vào các hoạt động phù hợp quy định của luật pháp.

Cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện theo đúng quy định của Nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

Trong các quyền hạn được pháp luật cho phép, cơ quan báo chí không được thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan báo chí chính là một chủ thể được phép hoạt động kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Trong trường hợp của bạn nó có thể là truyền thông, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu tài chính của cơ quan. 

Khi kinh doanh, cơ quan báo phải đăng ký kinh doanh, tách biệt với hoạt động nghiệp vụ.

Để kinh doanh, cơ quan của bạn phải đăng ký kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh với nội dung:

- Quyết định kinh doanh;

- Ngành nghề kinh doanh;

- Vốn đâu tư;

- Kế hoạch kinh doanh.

Tuy nhiên Luật không chấp thuận cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình doanh nghiệp

Bạn có thể tham khải quy định liên quan đến vấn đề tài chính của cơ quan báo được quy định tại Luật báo chí năm 2016, có hiệu lực 1-1-2017:

Điều 21. Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

1. Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu.

Tạp chí khoa học hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản.

2. Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm:

a) Nguồn thu do cơ quan chủ quản báo chí cấp;

b) Thu từ bán báo, bán quyền xem các sản phẩm báo chí, quảng cáo, trao đổi, mua bán bản quyền nội dung;

c) Thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí;

d) Nguồn thu từ tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Trên đây là ý kiến để cá nhân, tổ chức tham khảo, mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê