Nếu bố tôi có cả di chúc để lại tài sản cho tôi thì tôi có được hưởng trọn vẹn số tài sản trong di chúc ông viết không? hoặc có phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh là bố con ruột không? Mong luật sư trả lời giúp tôi. Xin cám ơn.

Người gửi: Vuong

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

di chúc

Luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

2. Nội dung phân tích:

2.1. Tài sản của bố bạn để lại bạn có được quyền hưởng ?

Trường hợp thứ nhất, nếu bố bạn mất không để lại di chúc, thì tài sản của ông sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ, khoản 1, Điều 676, Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11.

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo quy định trên, bạn sẽ ở hàng thừa kế thứ nhất, miễn bạn là con đẻ của bố bạn thì có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật, không phân biệt con trong giá thú hay con ngoài giá thú.

Trường hợp thứ hai, nếu bố bạn mất đi có để lại di chúc:

Tại Điều 648, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Quyền của người lập di chúc bao gồm các quyền sau đây:

“Điều 648.Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Do đó, nếu trong di chúc bố bạn có chỉ định bạn là một trong số những người thừa kế thì bạn có quyền hưởng phần di sản thừa kế do bố bạn để lại. Pháp luật tôn trọng ý chí của người đã chết.

2.2. Nếu bố tôi có cả di chúc để lại tài sản cho tôi thì tôi có được hưởng trọn vẹn số tài sản trong di chúc ông viết không???

Tại Điều 669, Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 còn có quy định sau:

“Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.”

Căn cứ vào quy đinh trên, nếu bố bạn có để lại cho bạn toàn bộ số tài sản của mình thì bạn cũng sẽ không được hưởng trọn vẹn số tài sản trong di chúc ông viết, vì đối với các trường hợp là “Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; hay Con đã thành niên mà không có khả năng lao động” của người đã mất thì vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó. Như vậy, trong trường hợp của bạn, đối với tài sản thừa kế bố bạn để lại thì người vợ hợp pháp của ông là bà cả vẫn sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật ngay cả khi trong di chúc của bố bạn không chỉ định bà là người thừa kế. Ngoài ra, nếu trong 8 chị gái cùng cha khác mẹ của bạn, nếu có ai chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động cũng sẽ được hưởng hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, cho dù trong di chúc của bố bạn không chỉ định họ là người thừa kế.

3. Có phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh là bố con ruột không???

Vấn đề này là tùy thuộc ở bạn, nếu bạn đưa ra được những giấy tờ, những chứng cứ chứng minh được với vợ hợp pháp và 8 người chị của bạn rằng bạn đúng là con ruột của bố bạn, và họ đồng ý chia tài sản thừa kế của bố bạn cho bạn thì không cần thiết phải xét nghiệm AND. Còn trong trường hợp, họ không tin, thì kết quả xét nghiệm AND sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ cha con của bạn.

Hy vọng, với những tư vấn trên có thể giúp bạn giải đáp phần nào thắc mắc của mình. Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng gọi vào số 1900.6162 gặp tư vấn viên để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê