Tôi xin cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập là từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Công cụ pháp lý bảo đảm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi1900.6162

Trả lời: 

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005

Nội dung

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

Căn cứ vào điều 604 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

"Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó".

Theo quy định này thì bên gây thiệt hại có nghĩa vụ phải bồi thường cho người bị thiệt hại do lỗi của mình gây ra bao gồm cả lỗi cố ý và lỗi vô ý. Trừ một số trường hợp do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết, hay thiệt hại xãy ra hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Căn cứ vào điều 605 về nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:

"Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường".

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản cam kết (Giấy cam kết) mới nhất năm 2020

Hiện nay luật chỉ quy định bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bên gây thiệt hại bồi thường, nếu như bên gây thiệt hại không chịu bồi thường hoặc bồi thường không đầy đủ thi bên bị thiệt hại có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi bị đơn cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại để yêu cầu Tòa án giải quyết.

Như vậy, nếu như anh và bên kia có thể thỏa thuận được mức bồi thường và tự giải quyết với nhau thì điều này hoàn toàn có thể được. Nếu như các bên đã thỏa thuân được mức bồi thường nhưng bên gây thiệt hại chưa thể thực hiện được ngay thì có thể lập thành văn bản và yêu cầu bên kia ký vào biên bản thỏa thuận đấy và có chứng thực tại UBND cấp xã để có thể bảo đảm rằng sau này khi thực hiện bồi thường bên kia lại không bồi thường đầy đủ số tiền mà họ đã cam kết sẽ bồi thường trước đó.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là nếu cơ quan công an đã phát hiện ra và tỷ lệ thương tật của người bị hại đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, 3 Điều 104 Bộ luật hình sự thì khi đó gia đình bạn không muốn khởi kiện người phạm tội thì người đó cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. \

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

>> Xem thêm:  Tư vấn về đòi đền bù mất xe ? Yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường tài sản bị mất