BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/CĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG điện:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ:Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môitrường, Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Môi trường, TổngCục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Sở Tài nguyên và Môi trườngcác tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, TháiNguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình,Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Theo tin của Trung tâm Dự báokhí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão số 2(CHANTHU) ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Namkhoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnhcấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão dichuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km, đi dọc theo vùng biên giới Việt – Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệtđới. Đến 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ VĩBắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn khoảng 100km vềphía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tứclà từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêmngày 22/7, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc cómưa to đến rất to.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhấtthiệt hại do bão số 2 gây ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu:

1. Trung tâm Khí tượng Thuỷ vănquốc gia chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương theo dõi chặtchẽ diễn biến của bão số 2, dự báo và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác cácbản tin về bão, mưa lớn, lũ, cảnh báo lũ quét cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương và các Bộ, ngành liên quan; chỉ đạo các Đài Khí tượng Thuỷ vănkhu vực và Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địaphương để cụ thể hóa bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vănTrung ương, cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão vàtìm kiếm cứu nạn tỉnh, các ban, ngành có liên quan và các phương tiện thông tinđại chúng để chủ động phòng, tránh.

2. Viện Khoa học Khí tượng Thuỷvăn và Môi trường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1195/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp cung cấpthông tin dự báo thời tiết, bão, mưa lớn trên phạm vi toàn quốc và hệ thốngsông Hồng – Thái Bình.

3. Tổng cục Biển và Hải đảo ViệtNam theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2 để có những xử lý kịp thờinhững sự cố xảy ra do bão gây ra trên biển.

4. Tổng cục Môi trường phối hợpvới các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình ônhiễm môi trường tại khu vực bão, mưa, lũ xảy ra; có kế hoạch phối hợp, hỗ trợchính quyền địa phương đề xuất các giải pháp trước mắt để khắc phục và xử lý ônhiễm, đặc biệt sau mưa lũ.

5. Cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam thường xuyên theo dõi hiện tượng tai biến địa chất và các quá trìnhđịa động lực công trình, hầm mỏ tại khu vực xảy ra lũ; cảnh báo đến các cơquan, đơn vị và nhân dân tình hình sạt, lở đất để có phương án phòng, tránh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trườngcác tỉnh, thành phố nêu trên chủ động phối hợp với các Đài Khí tượng Thuỷ vănkhu vực, các Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, cáccơ quan thuộc tỉnh, chủ các công trình thủy điện, hồ chứa để tổ chức công tácphòng, tránh và khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra; theo dõi chặt chẽ vàbáo cáo kịp thời tình hình bão, lũ, sạt lở đất cho Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

7. Cục Khí tượng Thuỷ văn vàBiến đổi khí hậu giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Côngđiện này, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo kịp thời.

8. Các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệttrong khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão, khẩn trương triển khai công tácphòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão, mưa, lũ gây ra và kịp thời báo cáotình hình thiệt hại về Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn củaBộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão TW (để báo cáo);
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTTVBĐKH, TL35.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức