THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1031/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

CÔNG ĐIỆN

V/V VIỆCMÁY BAY SU 30-MK2 CỦA QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN BỊ NẠN TRÊN VÙNG BIỂNTỈNH NGHỆ AN NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN:

- Bộ Quốc phòng;

Về việc máy bay Su 30-MK2 số hiệu 8585của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủngPhòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưutrưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi độitrưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 07 giờ 29 phútngày 14 tháng 6 năm 2016 (khả năng bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An) trongkhi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách Đông Bắc bờbiển Vinh, Nghệ An khoảng 40 km, Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biệnpháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi côngvà máy bay trong vụ việc nêu trên. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả; điều tra,xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành rà soát,kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảokỹ thuật hàng không, để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảman toàn bay, không để xảy ra vụ việc tương tự.

2. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủyban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và các Bộ: Giao thông vận tải, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốcphòng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứunạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra./.

Nơi nhận:- Như trên;tướng CP;lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc