THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 06/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH DIỄN RA CÁC HOẠT ĐỘNG CỔ VŨ, ỦNG HỘ, ĐÓN TIẾP, CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế;

- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam;

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết và đón Đội tuyển về nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; tổ chức hướng dẫn các hoạt động cổ vũ, ủng hộ của nhân dân trước, trong và sau trận chung kết giữa Đội tuyển U23 Việt Nam với Đội tuyển U23 Uzbekistan, kể cả buổi đón, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình thực sự an toàn, lành mạnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động đón tiếp, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam tại thành phố Hà Nội chu đáo, bảo đảm an toàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, N
C, CN;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3) PMC
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGTrương Hòa Bình