THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1315/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016.

CÔNG ĐIỆN

VỀVIỆC TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 1 NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

-

Bão số 1 khi đổ bộ vào đất liền vớisức gió giật mạnh cấp 11, cấp 12, duy trì trong thời giandài, kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng,ảnh hng đến sảnxuất tại các địa phương ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Theotổng hợp sơ bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 1 đã gây thiệt hại nặng nề đốivới hệ thống lưới điện, thông tin truyền thông, nhiều diệntích lúa mới cấy và hoa màu đang bị ngập úng nghiêm trọng,đặc biệt là tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình vàHà Nam.

Để khắc phục nhanhhậu quả thiên tai, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, giúp nhân dân sớmổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tiếp tục theo dõi tình hình ngập úng tại các địa phương bị ảnh hưởng củabão số 1, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai ngay các biện pháp tiêu

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoànĐiện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan hỗ trợ các địa phương khẩn trươngkhắc phục ngay sự cố lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhất là tại cáctỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam và thành phố Hải Phòng, bảo đảmnguồn điện vận hành các trạm bơm tiêu nước chống ngập úng, đồng thời phục vụsản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông kiểmtra, rà soát hệ thống thông tin liên lạc tại các địa phương bị ảnh hưởng củabão số 1, kịp thời chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông khắc phụcnhanh các sự cố.

4. Bộ Giao thôngvận tải phối hợp chặt chẽ với các địa phương đảm bảo giao thông thông suốt trêncác tuyến giao thông chính và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

5. Các tỉnh ven biển và đồng bằng BắcBộ chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão, kịpthời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả theo các quy định hiện hành.

6. Các tỉnh trung du và miền núi phíaBắc, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Bắc, Việt Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽdiễn biến mưa, lũ, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạoTrung ương về phòng chống thiên tai -

7. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòngchống thiên tai rà soát,


- Như trên;ng, các Phó TTg CP;, KTN (3), Tuynh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng