THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1392/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNGDỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT EBOLA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bộ Y tế;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Công an;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Báo Nhân dân;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Đài Truyền hình Việt Nam.

Bệnh do vi rút Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấptính nguy hiểm thuộc nhóm A có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao.Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, bộ phậncơ thể của người mắc bệnh, động vật bị bệnh hoặc tiếp xúc với môi trường vàdụng cụ bị ô nhiễm dịch bệnh. Hiện nay dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại 04quốc gia vùng Tây Phi là: Guinera, Leberia, Sierra Leone và Nigeria. Tính đếnngày 06 tháng 8 năm 2014 đã ghi nhận tổng cộng 1.779 trường hợp mắc, trong đó có 961 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tếthế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra các khuyến cáo nhằm hạn chếviệc lây lan của vi rút Ebola.

Cho đến nay, bệnh do vi rút Ebola vẫn chưa có vắcxin phòng bệnh và phương pháp điều trị đặc hiệu, tuy nhiên, dịch bệnh có thểđược khống chế nếu phát hiện sớm, cách ly bệnh nhân, theo dõi và giám sát ngườitiếp xúc gần với người mắc bệnh và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kiểmsoát nhiễm khuẩn. Mặc dù đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh do virút Ebola song chúng ta cần phải khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiếtđể ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh do vi rút Ebola vào Việt Nam;đồng thời chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, ít thiệt hại nhất khi dịch bệnhxảy ra, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Y tế chủ động, phối hợp chặt chẽ với Tổ chứcY tế thế giới, các tổ chức quốc tế và các nước có liên quan để nắm bắt tìnhhình dịch bệnh, dự báo nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam, chủ động lên kế hoạch vàtham mưu kịp thời cho Chính phủ trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịchbệnh.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chỉ đạocác cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; cùng với Đài Truyềnhình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân chủđộng tuyên truyền, thông báo kịp thời về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây bệnh,mức độ nguy hiểm và các biện pháp để người dân biết, bình tĩnh, chủ động phòng,chống.

3. Bộ Y tế chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ,ngành có liên quan triển khai tốt việc giám sát hành khách nhập cảnh tại cáccửa khẩu và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnhdo vi rút Ebola để có phương án và biện pháp cách ly y tế kịp thời, tránh lâylan dịch bệnh. Triển khai ngay việc tập huấn về chuyên môn kỹ thuật, tổ chứctốt việc phân tuyến và thu dung điều trị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số cáctrường hợp tử vong, không được để lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế vàlan rộng dịch bệnh ra cộng đồng.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Côngan, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chỉđạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giám sát và phòng chống dịchtại cửa khẩu; có phương án bố trí phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, địađiểm khám sàng lọc và cách ly y tế tạm thời đối với các trường hợp có dấu hiệunhiễm dịch bệnh.

5. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quanthông báo các cơ quan, tổ chức chỉ trong trườnghợp đặc biệt cần thiết mới cử người đi đến vùng đang có dịch bệnh. Đồng thờitriển khai tốt việc tuyên truyền cho các đối tượng đang sống, lao động, làmviệc tại các quốc gia vùng dịch, khách du lịch và các đối tượng là người laođộng đến Việt Nam từ các nước đang có dịch bệnh chủ động phối hợp với cơ quan ytế, các đơn vị có liên quan trong việc khai báo, cách ly và điều trị.

6. Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Y tế để chỉđạo ngành Y tế và các ngành liên quan thực hiện quyết liệt công tác kiểmsoát dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu trênđịa bàn, ngăn ngừa có hiệu quả sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Có phươngán cách ly, thu dung và điều trị bệnh nhân bảo đảm không để lây lan dịch bệnhcho cán bộ y tế và cho cộng đồng, hạn chế thấp nhất số tử vong. Bảo đảm cấp đủphương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng chốngdịch bệnh trên địa bàn.

7. Bộ Tài chính bảo đảm cấp bổ sung kịp thời kinhphí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
50

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng