BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BANCHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

ĐIỆN:Bộ Công Thương

Tối ngày 27/7 bão số 1 đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa với gió cấp 8-9, giật cấp 10- 11 và gây mưa to đến rất to ở cáctỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay ở đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc, ViệtBắc có mưa to, lượng mưa phổ biến từ100 - 200mm. Theo báo cáo nhanh củacác địa phương, ảnh hưởng của mưa, bão đã làm hư hỏng, mấtđiện và gây ngập úng trên diện rộng thuộc các tỉnh NamĐịnh, Thái Bình, Ninh Bình.

Để kịp thời khắc phục các sự cố

1. Tập trung chỉđạo huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bằng mọi biện pháp khắc phục ngay sự cố mất điện tại các tỉnh đồng bằng,trung du Bắc Bộ, nhất là tại các tỉnhHải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình để kịp thời phục vụ việc tiêu úng cứu lúa và chống ngập lụt các khu đô thị.

2. Chỉ đạo lý kịp thời để đảmbảo việc cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong đợt mưa lũ này và các đợt mưa bão tiếp theo.

3. ắc phụccác sự cố có thể xảy ra.


- Như trên; tướng Chính ph (để b/c);
- PTTg. Trịnh ình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Hoàng Văn Thắng