THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 296/CP-V1

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1998

CÔNG ĐIỆN

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 296/CP-V1 NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 1998

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Thương mại, Tài chính
- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới và phát huy kết quả đạt được thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 16 tháng 3 năm 1998 về việc dán tem hàng nhập khẩu đối với 7 mặt hàng thuộc nhóm hàng điện tử, điện lạnh, động cơ nổ, vật liệu xây dựng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 1998.

2- Các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ vàng và ngoại tệ; coi đây là một công tác trọng tâm, cấp bách. Đối với vàng và ngoại tệ bị thu giữ đã đủ chứng cứ là đầu cơ, buôn lậu nhất thiết phải xử lý tịch thu; người có hành vi đầu cơ, buôn lậu, tuỳ mức độ vi phạm phải bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả việc thực hiện chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)