BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

CÔNG ĐIỆN
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, gửi:
- Đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Đồng chí Chủ tịch Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 diễn ra trong 3 đợt, vào các ngày:
- Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2011 thi đại học khối A, V;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Đợt 2: Ngày 09, 10/7/2011 thi đại học các khối B, C, D và năng khiếu;
- Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2011 thi vào các trường cao đẳng.
Để đảm bảo cho kì thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, an toàn và đúng qui chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các đồng chí chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức kì thi, cụ thể như sau:
1. Bộ Công an
Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố:
- Hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật các khâu liên quan đến đề thi tuyển sinh.
- Bảo đảm an ninh trật tự các điểm thi, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lí các hành vi tung tin thất thiệt, in ấn, mua bán phao thi,
dùng công nghệ cao đưa đề thi ra ngoài và bài giải từ ngoài vào trong phòng thi.
2. Bộ Giao thông Vận tải
Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông:

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

- Tăng cường phương tiện, tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông trong những ngày thi;
- Giải quyết và giảm giá vé tàu xe cho thí sinh;
3. Bộ Y tế
- Chỉ đạo các cơ sở Y tế; bệnh viện các tuyến tỉnh, thành phố, có phương án hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng đề phòng, ngăn ngừa dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch xảy ra tại các điểm thi.
- Hỗ trợ các sở Y tế, bệnh viện các tuyến tỉnh, thành phố các loại vật tư thiết yếu; cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời khi có tai nạn, đau ốm và dịch bệnh xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo sở thông tin truyền thông các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp; các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện giúp đỡ các địa phương, các trường đại học, cao đẳng một số công tác sau:
- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn.
- Sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp đảm bảo đúng thời hạn và an toàn;

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

- Thông tin về kỳ thi đầy đủ, kịp thời, chính xác và khách quan.
5. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương
Chỉ đạo các địa phương, các ngành hữu quan hợp tác và giúp đỡ các trường đại học, cao đẳng xây dựng phương án phòng chống lụt bão; giúp đỡ các trường xử lý tình huống, khắc phục hậu quả trong các trường hợp có lụt bão xảy ra, tạo điều kiện cho kỳ thi tiến hành an toàn, trật tự.
6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thực hiện tốt một số công tác sau:
- Tăng số lượng phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh, có phương án giải tỏa ùn tắc giao thông, không để thí sinh đến thi muộn do
ách tắc giao thông.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê nghỉ trọ trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho thí sinh lưu trú, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội.
- Cung cấp điện, nước ổn định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và các điều kiện kỹ thuật khác cho kỳ thi.
7. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

Chỉ đạo các cấp cơ sở Đoàn phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ các trường đại học, cao đẳng thực hiện tốt một số công tác sau:
- Phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương hướng dẫn phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời và tham gia giải tỏa ách tắc giao thông.
- Cùng với các trường đại học, cao đẳng hướng dẫn chỗ ăn, chỗ ở, đi lại cho thí sinh từ các địa phương về các trường dự thi tuyển sinh.
- Hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng và các địa điểm thi khi có sự cố bất thường về thời tiết, bão lụt, hỏa hoạn, tai nạn,...
8. Tập đoàn điện lực Việt Nam
Chỉ đạo các Tổng công ty thành viên trong toàn quốc có phương án đảm bảo và xử lí kịp thời các tình huống mất điện, để cung cấp điện ổn định trong các ngày thi tuyển sinh.
9. Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
Chuyển tải đầy đủ, đúng thời hạn, an toàn giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và thí sinh.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- UBVHGDTTNNĐ QH (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- BCĐ TS ĐH, CĐ 2011 (để th/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ (để th/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDĐH.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Vũ Luận

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc tranh chấp đường đi giải quyết như thế nào ? Tranh chấp ranh giới thửa đất ?