BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4646/CĐ-BYT

Hà Nội, 08h00 ngày 14 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

SởY tế các tỉnh/thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa
và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Tiếp theo Công điện số 04/CĐ-TW ngày 12/7/2010 và Công điện số 06/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 13/7/2010 củaBan chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương- ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vềviệc triển khai công tác phòng chống mưa bão. Theo bản tin của Trung tâm dự báokhí tượng thuỷ văn Trung ương, cơn bão CONSON lúc 13h ngày 13/7/2010 ở vị tríkhoảng 14,4 độ vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông (phía đông Philipin), sức gió mạnhnhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 12, 13 và có khả năng mạnh lên. Dựkiến sáng ngày 14/7/2010 bão sẽ tiến vào biển Đông, đây là cơn bão mạnh dichuyển nhanh và sẽ gây nguy hiểm.

Để chủ động đối phó vớinhững diễn biến phức tạp của mưa bão, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phốvà các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai những công việc sau:

1. Theo dõi diễn biến của thờitiết và có kế hoạch phòng chống mưa bão cụ thể với từng địa phương, đề phòngbão có diễn biến phức tạp làm chủ quan trong công tác phòng chống.

2. Sở Y tế các tỉnh/thành phốchủ động triển khai ngay các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảoan toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tạicác vùng có nguy cơ xảy ra mưa bão, lên kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở nhữngvùng trũng, thấp và vùng có nguy cơ ngập úng.

3. Các cơ sở y tế tổ chức trựcban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhândo mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứngcứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

4. Những đơn vị trực thuộc Bộchuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hoá chất, thiết bị phương tiện và phân công cácđội y tế cơ động trực 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quảdo mưa, bão gây ra.

5. Sở Y tế và các đơn vị báo cáosố lượng cơ số thuốc, hoá chất dự trữ tại địa phương, đơn vị và có báo cáonhanh về kết quả triển khai công tác đối phó với mưa bão về Thường trực Ban chỉhuy PCTH&TKCN Bộ Y tế qua số fax 04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599trước 16h hàng ngày.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Bá Thủy (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;
- TT. Truyền thông &GDSK TW;
- Lưu: VT, VPB7.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNG VĂN PHÒNG BỘTrương Xuân Hương