THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC PHỤC VỤ NHUCẦU ĐI LẠI CỦA NHÂN DÂN VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP NGHỈLỄ 30/4 VÀ 1/5; LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ; CÁC KỲ THI TỐTNGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ KỲ NGHỈ HÈ NĂM 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- Các Bộ: Công an; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đphục vụ tốtnhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉLễ 30/4 và 1/5, Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các kỳ thi tốt nghiệpPhổ thông trung học, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và kỳ nghhè năm 2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốcgia, các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin vàTruyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xãViệt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trongphạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Thành lập bộ phận chuyên trách, thựchiện công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, phối hợp giữacác lực lượng vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bến tàu, nhà ga, bến xe, quản lý người điều khiển phương tiện, duytrì hoạt động của điện thoại, đườngdây nóngnhằm kịp thời giải quyết hoặc tham mưu để xử lýcác tình huống phát sinh liên quan đến việc phục vụ nhucầu đi lại và bảo đảm trật tự an toàn giao thông,

2. Phương án đáp ứng nhu cầu vận ti trong đợt cao điểm và bo đảm điều kiện an toàn giao thông:

- Lập phương án vận tải, chỉnh trangnhà ga, bến xe, bến tàu, cảng hàng không, đi mới phươngthức bán vé thuận tiện cho hành khách bảo đảm đủ năng lực và chất lượng, đápứng tối đa nhu cầu vận tải phát sinh trong kỳ cao điểm, nhất là tại các đầu mốigiao thông, hạn chế tối đa hiện tượng ùn ứ, thiếu phương tiện phục vụ hànhkhách.

- Kim tra, ràsoát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường st, hệ thng bin báo, đèn tínhiệu, các vị trí tim n mt an toàn giao thông và có biện pháp cảnh báo hoặc khắc phục kịp thờikhi xảy ra sự cố; các đơn vị thi công tăng cường tổ chức, bảo đảm giao thông,hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông do việcthi công các công trình.

- Rà soát, xác định các điểm mất antoàn trên đường giao thông nông thôn, đặc biệt là các cầu treo, cu dân sinh, tạm ngừng khai thác những công trình không đảm bảo an toàn,khn trương tổ chức duy tu, sửa chữa khắc phục để nhân dânđi lại an toàn.

3. Công tác tuần tra, kiểm soát, xửlý vi phạm:

Tăng cường kiểmtra, giám sát các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện; cương quyết ngăn chặn không cho tham gia giao thông phương tiện vi phạm quy địnhvan toàn giao thông, lái xe không có giấy phép lái xeđúng quy định, không đủ điều kiện sức khoẻ; nghiêm cm và xử phạt nghiêm các hành vi đầu cơ, buôn bán vé, tăng giá vé, giácước vận tải trái phép; bảo đảm an ninh, trật tự tại bến xe, nhà ga và trênphương tiện trong quá trình hoạt động vận tải.

- Đẩy mạnh tuần tra lưu động, xử lýnghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân xảy ra tainạn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, đi sai phnđường, làn đường, chở quá số người quy định (cả đường bộ và đường thủy), khôngđội mũ bảo him khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy,xe đạp điện; không có áo phao cho khách trên phương tiện thủy; lập kế hoạch và triển khai các phương án phòngchng, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép.

4. Công tác tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đểngười tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và cácbiện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, quan tâm phòng tránh tai nạn xe môtô, xe khách, tai nạn đường thủy; chú trọng tuyên truyền vận động đội mũ bảohiểm đúng quy định và không sử dụng rượu bia khi tham giagiao thông, đặc biệt là sinh viên và học sinh trong kỳ nghỉ hè, du khách khi dự các lễ hội, đi nghỉ dưỡng.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương vàcác cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thựchiện Công điện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, KTTH, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hong (26 b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc