BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4842/CĐ-BYT

Hà Nội, 8h00 ngày 20 tháng 7 năm 2010

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ Y TẾ

Điện: Sở Y tế các tỉnh/thành phố ven biểntừ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Thực Công điện số 16/CĐ-TW ngày 18/7/2010 và Công điện số 17/CĐ-TW của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương- Ủy ban Quốc gia tìmkiếm cứu nạn về việc triển khai công tác phòng chống mưa bão. Theo tin củaTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW, hồi 13h ngày 19/7/2010, vị trí tâm ápthấp nhiệt đới vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảoTrường Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâmáp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới dichuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh lênthành bão. đến 01 ngày 20/7/2010 vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng410 km về phía Đông Đông Nam. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạpcủa áp thấp nhiệt đới, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơnvị trực thuộc Bộ Y tế triển khai những công việc sau:

1. Theo dõi diễn biến của thời tiết và có kế hoạch phòngchống mưa bão cụ thể với từng địa phương, đề phòng bão có diễn biến phức tạp,phạm vi ảnh hưởng lớn, có mưa lớn trên diện rộng.

2. Sở Y tế các tỉnh/thành phố chủ động triển khai ngay cácphương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnhnhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ramưa bão, lên kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng trũng, thấp vàvùng có nguy cơ ngập úng

3. Các cơ sở y tế tiếp tục tổ chức trực ban, trực cấp cứu24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do m­ưa, lũ gâyra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến d­ướikhi có lệnh.

4. Những đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc,hoá chất, thiết bị phư­ơng tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24h,sẵn sàng hỗ trợ các địa phư­ơng khắc phục hậu quả do mư­a, bão gây ra.

5. Sở Y tế và các đơn vị báo cáo số l­ượng cơ số thuốc, hoáchất dự trữ tại địa phương, đơn vị và có báo cáo nhanh về kết quả triển khaicông tác đối phó với mưa lũ về Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tếqua số fax 04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Bộ trư­ởng (để b/c);
- TT Nguyễn Bá Thủy (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;
- TT. Truyền thông &GDSK TW;
- L­ưu: VT, VPB7.

TL. BỘ TRƯ­ỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Trương Xuân Hương