BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 6505/CĐ-BYT

Hà Nội, 11h00 ngày 22 tháng 9 năm 2008

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

SởY tế các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộcBộ Y tế.

Thực hiện Công điện số 43CĐ/PCLBTW hồi 10h ngày 21/9/2008 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc hiện nay một cơn bão mạnh đang hoạtđộng ở vùng biển Đông cách đảo Lu- Dong (Phi-Lip-Pin) khoảng 580km về phíađông. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia sức gió mạnh nhấtvùng tâm bãomạnh cấp 10, cấp 11 giật trên cấp 11 và còn tiếp tục mạnh thêm. Bão HUGUPIT dichuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó chuyển theo hướng giữa Tây và TâyBắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20km.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm này22/9/2008 tại vùng biển phí Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lêncấp 8, cấp 9, sau tăng dần lên cấp 10, cấp 11 vùng gần tâm bão đi qua cấp 12,cấp 13 giật trên cấp 13 biển động dữ dội. Để kịp thời đối phó với những diễnbiến xấu của cơn bão. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vịtrực thuộc Bộ Y tế khẩn trương tiến hành các công việc sau:

1. Sẵn sàng chuẩn bị các phươngán bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cán bộ ytế; tăng cường thuốc, hoá chất và thiết bị y tế cho những nơi có nguy cơ bịchia cắt, ngập lụt do mưa bão.

2. Các cơ sở điều trị tiếp tụctổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạnnhân do bão, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàngứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộchuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hoá chất, thiết bị phương tiện và các phân đội ytế cơ động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

4. Các Sở Y tế và các đơn vị cóbáo cáo nhanh về kết qủa triển khai công tác chuẩn bị phòng chống bão, lụt vềThường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế trước 16 giờ ngày 22/9/2008 quasố fax 04.2732207 hoặc điện thoại số 0948.125599.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Hán