BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7115/CĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM H5N6 VÀ CÁC CHỦNG VI RÚTCÚM GIA CẦM KHÁC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Hiện nay vi rút cúm A/H5N6 đã được phát hiện trêngia cầm ở nhiều nước: Trung Quốc, Lào,Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ. Tại Trung Quốc đã có người tử vong vì vi rút này. TạiViệt Nam, vi rút cúm A/H5N6 cũng đã được phát hiện tại một số tỉnh biên giớiphía Bắc (Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn; phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai) và một sốtỉnh thuộc vùng Trung bộ (Kỳ Thọ, Kỳ Anh, (Hà Tĩnh);Trung Hải, Gio Linh, (Quảng Trị); Tịnh Đông, Sơn Tịnh, (Quảng Ngãi)); tổng sốgà, vịt và chim trĩ mắc bệnh cúm A/H5N6 và chết là 2.013 con, tổng số gia cầm phải tiêu hủy là 5.188 con (tại 6 hộchăn nuôi). Kết quả xét nghiệm, giải trình tự gien các mẫu vi rút cúm A/H5N6 đãphát hiện tại Việt Nam cho thấy chúng có tỷ lệ tương đồng trên 99% so với chủngvi rút cúm A/H5N6 gây tử vong trên người tại tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc vừa qua(A/Sichuan/2622/2014).

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng tạitỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ nhập lậu hàng chục nghìngia cầm và trứng gia cầm qua biên giới (chủ yếu là gia cầm giống và trứng giacầm giống). Kết quả xác minh một số ổ dịch cúm A/H5N6 vừa qua cho thấy, dịchxẩy ra có liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gia cầm giống không rõ nguồngốc, chưa qua kiểm dịch thú y. Như vậy, nguy cơ các chủng vi rút cúm mới tiếptục xâm nhập vào Việt Nam thông qua các hoạt động nhập khẩu trái phép gia cầmvà sản phẩm gia cầm qua các tỉnh biên giới,nhất là phía Bắc rất cao.

Để ngăn ngừa dịch cúm gia cầm A/H5N6 và các chủngvi rút cúm khác tiếp tục phát sinh và lây lan trên diện rộng, gây thiệt hạikinh tế và ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầmđề nghị Chủ tịch Ủy bannhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạoquốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm tập trung triển khai công tác phòng chốngdịch cúm gia cầm theo tinh thần tại Công điện khẩn số 6529/CĐ- BNN-TY ngày14/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường cácbiện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm, trong đó cần chú trọng một số nội dungsau đây:

1. Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các Ban, ngành liên quan:

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấpvà phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; thànhlập ngay các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng, chốngdịch bệnh đến tận thôn, ấp và tập trung vào các địa bàn có nguy cơ cao;

b) Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch đểdập tắt kịp thời, không để dịch lây lan; khi có dịch xảy ra phải lấy mẫu gửixét nghiệm, tiêu hủy ngay đàn gia cầm bịbệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực có dịch, đồng thời lập chốt kiểm dịchđể ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra ngoài ổ dịch;

c) Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buônbán gia cầm trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc; xử lýnghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Đối với các địa phương biên giới: Không cho phépmọi hình thức buôn bán, vận chuyển qua biên giới gia cầm và sản phẩm gia cầmchưa qua xử lý nhiệt không còn khả năng làm lây lan dịch bệnh, không qua kiểmdịch, không rõ nguồn gốc, kể cả quà tặng, quà biếu của cư dân biên giới; pháthiện và kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm theođúng quy định của pháp luật; tổ chức giám sát chặt chẽ, tăng cường công táckiểm dịch động vật; lấy mẫu để giám sát sự lưu hành của vi rút cúm A/H5N6 vàcác chủng vi rút khác đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu;

d) Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòngvắc xin cúm gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao, phù hợp với các chủng virút cúm gia cầm đang lưu hành theo hướng dẫn của Cục Thú y.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quanliên quan từ Trung ương tới địa phương:

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về táchại của bệnh cúm gia cầm; không ăn tiết canh, gia cầm mắc bệnh, chết; khi pháthiện gia cầm mắc bệnh, chết phải báo ngay cho chính quyền, thú y cơ sở để báocáo cấp trên, đồng thời áp dụng các biện pháp quyết liệt để phòng chống dịchkịp thời; chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan không được chủ quan, lơlà trong công tác phòng phòng dịch cúm gia cầm; nghiêm cấm việc giấu dịch, bánchạy gia cầm mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh; không buôn bán gia cầm và sản phẩmgia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y.

3. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thôngphối hợp với lực lượng thú y, quản lý thị trường, hải quan kiểm soát chặt chẽviệc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, lưu thông trong nước.

4. Các Bộ, ngành khác là thành viên Ban chỉ đạoquốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chứcnăng được phân công.

5. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

a) Đối với Cục Thú y:

Tiếp tục tăng cường giám sát dịchbệnh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh, lập bản đồ dịch tễ, hướng dẫn sử dụng vắc xinphòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốccác địa phương trong công tác phòng chống dịch, tập trung vào các địa bàn cónguy cơ cao đối với cúm gia cầm A/H5N6 vàcác chủng vi rút cúm gia cầm khác. Trường hợpgiám sát phát hiện vi rút cúm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác dươngtính, xử lý như đối với cúm gia cầm A/H5N1.

b) Đối với Cục Chăn nuôi và Trung tâmKhuyến nông quốc gia:

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫncác địa phương, tuyên truyền cho người chăn nuôi buôn bán gia cầm thực hiện tốtcông tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịchbệnh.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịchcúm gia cầm chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Công điện này và báo cáo Ban chỉđạo quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình chỉ đạo, nếu có vướngmắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố, các Bộ, ngành thông báo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđể phối hợp xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia PCDCGC;
- Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, tp;
- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát