BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7359/CĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC NGĂN CHẶNVIỆC VẬN CHUYỂN GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNHKHÁCH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Bộ: Công an, Công thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính,Thông tin và Truyền thông;

Trong thời gian qua, các ổ dịchcúm gia cầm A/H5N6 đã phát sinh tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi trên đàn giacầm. Kết quả điều tra và phân tích dịch tễ cho thấy việc phát sinh một số ổdịch cúm A/H5N6 có liên quan đến việc vận chuyển con giống gia cầm không rõnguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y. Hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phépgia cầm và sản phẩm gia cầm (gà loại thải, gia cầm giống, chim bồ câu, trứnggia cầm giống) qua biên giới trong thời gian vừa qua đang gia tăng cả về số vụvà số lượng tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh; chỉ tính riêng từ tháng 7/2014đến nay, lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ và xử lý trên 50 vụ nhậplậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới (gồm có: 143.000 con gia cầmgiống; 3,4 tấn gà loại thải; 1 tấn chim bồ câu). Theo thông tin của chính quyềncơ sở, các cơ quan liên quan và phản ảnh của người dân tại một số địa phương,gần đây đã xuất hiện thêm hình thức thương lái vận chuyển gia cầm giống trên cácphương tiện chuyên chở hành khách từ miền Bắc vào các tỉnh miền Nam để tiêuthụ. Các phương tiện vận tải này thường chuyển gia cầm giống xuống dọc đườngvào ban đêm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý cũng như quản lý congiống chăn nuôi của chính quyền cơ sở. Mặt khác, theo thông tin từ phía TrungQuốc, gần đây đã phát hiện thêm 2 trường hợp mắc bệnh cúm A/H7N9 ở người và đãcó 1 trường hợp tử vong.

Trước diễn biến hết sức phức tạpđối với bệnh cúm gia cầm nhất là hiện tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm tráiphép qua biên giới, không rõ nguồn gốc ngày càng gia tăng, nhằm ngăn ngừa virút cúm A/H5N6, A/H5N1 phát tán rộng rãi và sự xâm nhiễm vi rút cúm A/H7N9thông qua việc vận chuyển bất hợp pháp gia cầm và sản phẩm gia cầm, chủ độngngăn chặn vi rút cúm lây nhiễm cho người trên các phương tiện vận tải hànhkhách, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạoquốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốvà các Bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉđạo triển khai các biện pháp theo tinh thần các Công điện khẩn số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 14/8/2014 va Công điện số 7115/CĐ-BNN-TY ngày 04/9/2014 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng chống dịch cúm gia cầm, đồngthời chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc địa bànquản lý, cụ thể như sau:

a) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giaothông chủ trì, phối hợp với lực lượng thú y, quản lý thị trường tổ chức kiểmtra việc vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp gia cầm giống, gia cầm loại thải,trứng gia cầm trên những phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt phương tiệnxe khách lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam thường vận chuyển nhiều hộp chứađựng gia cầm giống ở khu vực để hành lý dưới gầm xe khách.

b) Chỉ đạo lực lượng thanh tragiao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, ban quản lý bến xe, bến tàutổ chức kiểm soát chặt tại các bến bãi để chủ động ngăn chặn hành vi vận chuyểnbất hợp pháp gia cầm giống, sản phẩm gia cầm trên những phương tiện vận tảihành khách.

c) Chỉ đạo Ban quản lý các bến xe,bến tàu tổ chức tuyên truyền để các chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêmcác quy định của pháp luật trong việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm.

d) Tổ chức tuyên truyền tại mỗicộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyểnbất hợp pháp gia cầm giống, gà loại thải, trứng gia cầm vào trong nước tiêuthụ; không mua bán gia cầm các loại không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểmdịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm,lây nhiễm cho người.

đ) Yêu cầu xử lý nghiêm khắc tấtcả các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Công an: Chỉ đạo lực lượngcảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm traviệc vận chuyển gia cầm giống, trứng gia cầm giống trên các phương tiện vận tảihành khách, chủ động phối hợp với lực lượng thú y xử lý các trường hợp vi phạmtheo quy định của pháp luật.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạolực lượng thanh tra giao thông, phối hợp với ban quản lý các nhà ga, bến tàu, bếnxe tăng cường kiểm soát tại các bến bãi và xử lý nghiêm các chủ phương tiện cốtình vi phạm; tổ chức tuyên truyền tại các bến tàu, bến xe về các quy định củapháp luật trong việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật.

4. Bộ Thông tin và Truyền thôngchỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền: Các quy định củapháp luật trong việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; sự nguy hại củaviệc nhập khẩu bất hợp pháp gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới làm phátsinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm vào trong nước; nguy cơ lâynhiễm vi rút cúm cho nhiều người khi vận chuyển gia cầm giống, trứng gia cầmtrên các phương tiện vận tải hành khách; rủi ro mua gia cầm kém chất lượng vàcó thể mang theo mầm bệnh nguy hiểm khi mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc,chưa qua kiểm dịch thú y, được vận chuyển theo xe khách, từ đó gây thiệt hạicho chính người chăn nuôi và làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong khu vực.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan thú ychủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho chính quyền cơ sở tăngcường giám sát, phát hiện các hoạt động mua bán, vận chuyển gia cầm giống, trứnggia cầm bất hợp pháp để đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật; tăngcường công tác kiểm dịch tại gốc, kiểm soát vận chuyển gia cầm và
sản phẩm gia cầm để ngăn chặn vi rút cúm lây lan.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêutrên và thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phốihợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, tp;
- Cục Thú y và Các đơn vị trực thuộc Cục;
- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát