BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 8113/CĐ-BYT

Hà Nội, 08h00 ngày 28 tháng 11 năm 2008

CÔNGĐIỆN KHẨN

BỘY TẾ

Điện:

Sở Y tế các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Thựchiện Công điện số 2074/CĐ-TTg ngày 27/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Côngđiện số 89/CĐ /-TW ngày 27/11/2008 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trungương- Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về công tác triển khai các biện phápphòng, chống lũ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Để chủđộng đối phó với những diễn biến xấu trước tình hình mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu SởY tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai những côngviệc sau:

1.Tiếptục thực hiện Công điện khẩn số 8086/CĐ- BYT ngày 26/11/2008 của Bộ Y tế yêucầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố triển khai ngay các phương án bảo vệ hoặc di dờicơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng nhưtrang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa bão.

2.Cáccơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấpcứu miễn phí cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trongtrạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

3.Cácđơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hoá chất, thiết bị phươngtiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ các địaphương khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra.

4.CácSở Y tế và các đơn vị báo cáo số lượng cơ số thuốc, hoá chất dự trữ tại địaphương, đơn vị và có báo cáo nhanh về kết quả triển khai công tác đối phó vớimưa lũ về Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế trước 15 giờ ngày28/11/2008 qua số fax 04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Hán