BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8385/-BNN-TY

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, bệnh cúm giacầm A/H5N1, A/H5N6 vẫn tiếp tục xảy ra rải rác trên đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ củahộ gia đình tại một số địa phương. Kết quả giám sát chủđộng cho thấy vi rút cúm A/H5N1 lưu hành rộng rãi trong đàn thủy cầm (năm 2014là 4,13% mẫu dương tính, năm 2015 là 1,61%), một smẫugiám sát phát hiện có vi rút cúm A/H5N6 (năm 2015 là 4,87%). Do đó nguy cơ phátsinh dịch cúm gia cầm là rất cao, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết chuyển mùaở miền Bắc và miền Trung, mưa lũ ở miền Nam như hiện nay.

Kết quả giám sát chủ động Lở mồm longmóng (LMLM) tại 11 tỉnh cho thấy có 17,97% mẫu xét nghiệm dương tính với khángthể tự nhiên và 3,29 % mẫu xét nghiệm có vi rút LMLM. Bên cạnh đó, từ đầu nămđến nay, dịch LMLM cũng xảy ra rải rác tại một số địa phương. Riêng trong tháng9/2015, toàn quốc đã phát hiện 08 ổ dịch LMLM typ O và 03 ổdịch LMLM typ A tại địa bàn các tỉnh Sơn La, Nghệ An, HàTĩnh, Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Dương, Sóc Trăng thuộc 06 vùng; cá biệt đã pháthiện cơ sở giết mổ lợn bị mắc bệnh LMLM để đưa đi tiêu thụ. Nguy cơ dịch lâylan ra diện rộng trong các vùng là rất cao.

Để khống chế nhanh và ngăn chặn kịpthời các ổ dịch phát sinh, không để dịch lây lan, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhândân các cấp và các Sở, ban, ngành liên quan của địa phương khẩn trương thựchiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt chú trọng một sốbiện pháp sau đây:

1. Đối với các tỉnh, thành phố đangcó ổ dịch:

a) Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạophòng, chống dịch để chỉ đạo, điều hành chung; công bố dịch theo đúng quy định;lấy mẫu gửi phòng xét nghiệm để chẩn đoán xác định bệnh;tập trung mọi nguồn lực nhanh chóng bao vây, dập tắt dịch;tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, cách ly triệt đvà đánhdấu trâu bò mắc bệnh đquản lý; giao cho chính quyền cấp xã,thôn quản lý chặt dịch; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khửtrùng khu vực có dịch; tổ chức tiêm phòng vắc xin baovây dịch;

b) Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổđộng vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh; xử lý nghiêm theoquy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buônbán động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật nhiễm mầm bệnh, làm lây lan dịch bệnh.

c) Thành lập các chốt kiểm dịch tạmthời để ngăn chặn, kiểm soát việc vận chuyn động vật, sảnphẩm động vật mẫn cảm với bệnh ra ngoài vùng có dịch; đồngthời tiến hành tiêu độc, khử trùng các phương tiện giao thông đi qua khu vực códịch.

2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ động phối hợp với các Sở, ngành của địa phương để rà soát,bổ sung kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong năm2015; đồng thời khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch chủ động phòng chốngdịch bệnh động vật năm 2016 (bao gồm kế hoạch chi tiết về kinh phí, nguồn lực,trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch dự phòng vắc xin, kế hoạch xây dựng cơ sở antoàn dịch bệnh; các mục tiêu, nội dung, giải pháp, hoạt động cụ thể trong côngtác phòng chống dịch, đặc biệt là hoạt động lấy mẫu giám sát chủ động;...) vàgửi về Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn (Cục Thú y)trước ngày 31/10/2015.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác tiêmphòng vắc xin, tiêm đúng đối tượng, sử dụng chủng loại vắc xin phù hp, bảo đảm tiêm đúng kỹ thuật, tiêm phòng đạt tỷ lệ theo quy định.

4. Tăng cường công tác giám sát lâmsàng, phát hiện sớm ổ dịch để xử lý kịp thời, áp dụng các biện pháp chống dịchquyết liệt dập tắt nhanh dịch khi dịch còn ở diện hẹp.Tăng cường công tác giám sát chủ động, tổ chức lấy mẫu đxét nghiệm, cảnh báo dịch.

5. Chủ động triển khai các biện phápnhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩmđộng vật trên địa bàn; các tỉnh biên giới chú trọng công tác phòng, chống nhậplậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.

6. Tăng cường công tác thông tintuyên truyền về sự nguy him của dịch bệnh động vật, nângcao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác phòng,chống dịch bệnh động vật. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí địa phươnggiành thời lượng thích hợp để tuyên truyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo,nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđể phối hợp, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
Văn phòng Chính phủ (để b/c);
-
Sở NN & PTNT, Chi cục Thú y các tnh, TP;
-
Cục TY; Cục CN; Trung tâm Khuyến nông QG;
-
Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
-
Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát