THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 90/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

-Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm;

- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm ở người;

- Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân.

Hiện nay dịch cúm gia cầm tái bùng phát và đang có chiềuhướng lây lan nhanh trong cả nước, nhất là các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long vàcó nguy cơ lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người. Ngăn chặn, dập tắt dịch kịp thời làyêu cầu cấp bách hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và các cơ quan có liênquan, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của địa phương, cơ quan;thựchiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 2119/CĐ-TTg ngày22 tháng 12 năm 2006 nhằm sớm không chế, dập tắt dịch, không để bệnh dịch lâylan.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,Văn hoá – Thông tin, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngphối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ở địaphương tổ chức tốt việc tuyên truyền về nguy hại của dịch bệnh đến tận cơ sở,hộ chăn nuôi, tăng cường các biện pháp giám sát (nhất là các ổ dịch cũ), pháthiện sớm các ổ dịch mới để kịp thời thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng,chống dập dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khẩn trương hoàn thành kếhoạch tiêm phòng vắc xin bổ sung bảo đảm tất cả đàn gia cầm, thuỷ cầm thuộcdiện tiêm phòng bắt buộc phải được tiêm phòng.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phốihợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơquan thú y phối hợp với lực lượng công an, giao thông và chính quyền các cấptiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chặt chẽ về vệ sinh thú y, kiểmsoát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển gia cầm, nhất là vận chuyển gia cầm rakhỏi vùng có dịch và gia cầm vào đô thị, thành phố lớn.

Phối hợp với Hải quan, bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ,ngăn chặn kịp thời việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới đườngbộ và đường thuỷ; tăng cường công tác kiểm dịch động vật nhập khẩu tại các cửakhẩu, các trạm kiểm soát liên ngành theo quy định của pháp luật về thú y.

4. Bộ Y tế theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến dịchbệnh trên thế giới, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về y tế ở Trung ương và địaphương giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trong nước và hướng dẫn nhân dânthực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh cúm A (H5N1), kiểm tra việc chuẩn bịvật tư, thiết bị và thuốc men bảo đảm đủ và kịp thời cho công tác phòng chốngdịch.

5. Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cácTỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án cụ thể và tổ chức tốt việcbảo đảm thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết nguyên đán,tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, không để xẩy ra tình trạng “sốt giá”.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽvới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế đưa tin chính xác và kịpthời về diễn biến, nguy cơ dịch bệnh, phục vụ tốt cho công tác phòng chống bệnh.

7. Các thành viên Chính phủ đã được phân công chỉ đạo,kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chốngdịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người tại Quyết định số 1731/QĐ-TTg ngày 29tháng 12 năm 2006 khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công, kịp thời báocáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng quốc hội;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Website CP,

các đơn vị trực thuộc; người phát ngôn của Thủ tướng;

- Lưu VT, Vụ NN (3).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng