BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 939/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

CÔNG ĐIỆN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DO VI RÚT ZIKA

BỘ Y TẾ ĐIỆN

- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đồng chí Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 08/9/2016 đã có 72 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc lây truyền vi rút Zika. Đặc biệt trong những tuần gần đây, dịch bệnh đang gia tăng nhanh tại Singapore và Thái Lan. Trước tình hình dịch bệnh do vi rút Zika trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chiều ngày 19/9/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế các nước khu vực ASEAN đã tổ chức họp trực tuyến để bàn các giải pháp và đưa ra tuyên bố chung về việc tăng cường phối hợp đáp ứng với dịch bệnh do vi rút Zika. Nhằm giám sát chặt chẽ sự lưu hành của vi rút Zika để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, Bộ Y tế trân trọng đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur quan tâm chỉ đạo một số nội dung công tác sau:

1. Đẩy mạnh công tác điều tra giám sát trường hợp bệnh, thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm (bao gồm cả mẫu huyết thanh và nước tiểu) các đối tượng nghi ngờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường lấy mẫu tại các phòng khám (bao gồm cả phòng khám tư nhân) và cộng đồng do người nhiễm vi rút Zika thường có triệu chứng nhẹ có thể không đến khám và điều trị tại bệnh viện. Kịp thời gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur khu vực để tiến hành xét nghiệm chẩn đoán xác định.

2. Thực hiện tốt việc quản lý thai sản, khám sàng lọc phụ nữ có thai nghi ngờ nhiễm vi rút Zika để tiến hành tư vấn và xét nghiệm khi cần thiết theo hướng dẫn Bộ Y tế đã ban hành.

3. Tổ chức chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika, bệnh sốt xuất huyết”. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương trong việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đúng kỹ thuật, đồng thời chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm chẩn đoán để đáp ứng kịp thời cho công tác giám sát, phòng chống dịch.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (đ báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ/Cục: KCB, BM-TE, KH-TC, TT-KT;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long