THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 976/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2016

CÔNG ĐIỆN

VỀVIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỤ CHÌM TÀU DU LỊCH TRÊN SÔNG HÀN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ngay sau khi nhận được tin xảy ra vụchìm tàu du lịch trên sông Hàn, thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 04 tháng 6 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điệnthoại chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵnghướng giải quyết và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để sớm khắc phục hậu quả vàchủ động phòng ngừa tai nạn cho hành khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện vớitinh thần cao nhất, khẩn trương nhất cứu hộ những người còn mất tích, hạn chếđến mức thấp nhất thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhânđang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm làmrõ nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc rà soát các phương tiện vận chuyểnkhách du lịch bằng đường thủy, kiểmtra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, bảo đảm antoàn tuyệt đối cho khách du lịch./.

Nơi nhận:- Như trên;;ng;ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;L.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc