THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

CÔNG ĐIỆN
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Báo Nhân dân.

Hàng năm, vào dịp Tết Nguyênđán, do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tìnhhình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp làm gia tăng tai nạnvà ùn tắc giao thông; đồng thời cũng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý vừa qua,nhiều địa phương đã buông lỏng chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển,buôn bán và đốt pháo đã để tình trạng đốt pháo nổ diễn ra nghiêm trọng. Thờigian gần đây (từ tháng 8 năm 2008 đến nay), các cơ quan chức năng đã bắt giữ112 vụ với 136 đối tượng, thu trên 7 tấn pháo nhập lậu từ Trung Quốc.

Để bảo đảm cho nhân dân đi lạian toàn, hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; đồng thời khắc phụctình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép trong dịp TếtNguyên đán Kỷ Sửu và Lễ hội mùa xuân 2009, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc giaphải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 1764/CĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vậnchuyển, buôn bán và đốt pháo; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị antoàn giao thông toàn quốc năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 12năm 2008. Nơi nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, tai nạn giao thông đặc biệtnghiêm trọng và gia tăng tai nạn giao thông thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đó phải kiểm điểm trách nhiệm trướcThủ tướng Chính phủ.

Uỷ ban nhân dân các cấp, nhất làcấp xã, phường phải tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểquần chúng ở phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiệnnghiêm các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụngtrái phép các loại pháo và chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông; chỉ đạocác cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thờiphát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

2. Bộ Thông tin và Truyền thôngphối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam và các báo, đài Trung ương, địa phương tăng thời lượng đưatin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh, thiếuniên, học sinh, sinh viên) thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật vềcấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháovà chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

3 . Các Bộ: Công an, Quốc phòng,Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng(cảnh sát kinh tế, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thôngbộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường…) tăng cường tuần tra, kiêm soátcác địa bàn, các tuyến trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga,bến xe, bến cảng và các phương tiện tham gia giao thông để kịp thời phát hiện,ngăn chặn các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng tráiphép các loại pháo và trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm minh theo đúngquy định pháp luật, kể cả về hành chính, kinh tế và hình sự đối với những hànhvi vi phạm.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trungương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chogiáo viên và học sinh, sinh viên, đoàn viên thực hiện nghiêm các quy định vềnghiêm cấm đốt pháo nổ và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.Tổ chức ký cam kết cho học sinh, sinh viên, đoàn viên không buôn bán, vậnchuyển và đốt pháo và không vi phạm luật giao thông, coi đây là tiêu chuẩn đánhgiá thi đua đối với tập thể và hạnh kiểm đối với mỗi cá nhân.

5. Bộ Tài chính phối hợp với BộCông an, Bộ Giao thông vận tải giải quyết việc bảo đảm kịp thời kinh phí choviệc kiểm tra thu giữ, tiêu huỷ các loại pháo và bảo đảm trật tự an toàn giaothông và chi khen thưởng cho những các nhân, đơn vị có thành tích theo quy định.

6. Giao Bộ Công an, Uỷ ban Antoàn giao thông quốc gia chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện, theodõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện này, báo cáokết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu -2009 để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng:
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ, cục;
- Lưu: VT, NC (3). 40

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng