Theo đó, nhà được xây trên đất không đủ điều kiện bồi thường trước ngày 22/4/2002, nếu không lấn chiếm hay vi phạm hành lang an toàn sẽ được hỗ trợ 80% giá trị công trình. Nhà tồn tại trước thời điểm này nhưng vi phạm quy hoạch và hành lang bảo vệ an toàn kỹ thuật thì được hỗ trợ 50% giá trị công trình.

Nhà xây sau ngày 22/4/2002 hoặc đã bị xử lý hành chính về hành vi xây dựng trái phép, sẽ không được bồi thường hay hỗ trợ bất cứ khoản nào. Chủ nhà xây trái phép buộc phải tự tháo dỡ hoặc phải trả chi phí nếu bị cưỡng chế.

UBND TP HCM cũng điều chỉnh việc bồi thường cho các trường hợp nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu Nhà nước. Chủ nhà diện này bị giải tỏa sẽ được hỗ trợ về nhà và đất, được bồi thường tài sản khác như cây trồng, hoa màu, vật nuôi... Nếu người dân có nhu cầu cũng được xem xét mua nhà chung cư theo giá bán phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường do Chủ tịch UBND quận, huyện duyệt.

Tuy nhiên, nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước bị bố trí sai thẩm quyền, nhưng sử dụng đúng công năng để ở từ ngày 17/5/1995 đến trước 22/4/2002, vẫn được hỗ trợ 50% giá trị nhà, đất tương đương nhà tư nhân có cùng vị trí. Nếu nhà thuộc sở hữu Nhà nước bố trí sau ngày 22/4/2002 sẽ không được ưu đãi này.

Trong đợt điều chỉnh lần này, công trình, nhà ở có diện tích đo đạc không khớp với hồ sơ nhà đất do bị thiên tai, sạt lở gây ra, phần chêch lệch mất đi so với giấy tờ nhà cũng được xét hỗ trợ 50% đơn giá đất bị thu hồi.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sử dụng trước ngày 1/7/2004 của cá nhân và hộ gia đình, đã chuyển mục đích sử dụng, được xét bồi thường theo giá đất ở.

Nếu nhà, xưởng, công trình bị phá dỡ một phần, khiến phần còn lại không tiếp tục sử dụng được, sẽ xét bồi thường toàn bộ giá trị công trình. Trường hợp chỉ phá dỡ một phần nhưng vẫn sử dụng được các hạng mục khác, sẽ hỗ trợ chi phí sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại. Mức hỗ trợ này được quy định không quá 100% giá trị nhà xưởng.

Riêng các đối tượng không đủ điều kiện được bồi thường nhưng phải di dời, mức hỗ trợ chỉ dừng lại ở chi phí di chuyển nhà và ổn định đời sống. Trường hợp nhà xưởng bị thu hồi, phải di dời toàn bộ sẽ được hỗ trợ chi phí ngừng sản xuất kinh doanh và tiền lương ngừng việc.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập