Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể được hiểu là từ ngữ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố hình khối, họa tiết, đường nét, mầu sắc... tạo ra sự khác biệt khiến khách hàng có thể phân biệt các nhãn hiệu cùng loại với nhau.

Để có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cá nhân kinh doanh đều phải đăng ký bảo hộ riêng cho mình một hoặc nhiều thương hiệu ở Việt Nam và để tạo riêng cho mình các thương hiệu độc quyền kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của mình thì Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật HB Hà Nội đã đăng ký cho mình 6 thương hiệu tại Việt Nam. Công ty Luật Minh Khuê vinh dự được lựa chọn là đơn vị tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền các thương hiệu tại Việt Nam:

Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật HB Hà Nội đã đăng ký bảo hộ 6 nhãn hiệu gồm: "HBE-ADQ", "HB-TVS", "HBE-PDA", "HB-EG2035", "HBE-EG2008", "HBE-EG2020"

Thông tin về chủ đơn của cả 6 nhãn hiệu:

Tên đầy đủ : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HB HÀ NỘI

Địa chỉ : Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thông tin về nhãn hiệu:

1. Nhãn hiệu "HB-TVS"

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

Mô tả nhãn hiệu:

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Màu sắc: Màu đen.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ màu đen trên nền trắng.

Phần chữ: Là chữ “HB-TSV” có màu đen được viết in hoa, in đậm và không có nghĩa. Nằm giữa chữ "HB" và chữ "TSV" là dấu gạch ngang "-" có màu đen.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

Lĩnh vực đăng ký độc quyền:

Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính đã được ghi; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm bảo vệ màn hình máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.

Số đơn : 4-2019-14700

Ngày ưu tiên: 02/05/2019

Đại diện sở hữu công nghiệp: Công ty Luật TNHH Minh Khuê (MK LAW FIRM)

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ: 05/06/2019

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến Uy Tín, Chuyên Nghiệp

>> Xem thêm: Điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ ?

Công bố trên trang iplib:

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

2. Nhãn hiệu "HBE-ADV"

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ màu đen trên nền trắng.

Phần chữ: Là chữ “HBE-ADQ” có màu đen được viết in hoa, in đậm và không có nghĩa. Nằm giữa chữ "HBE" và chữ "ADQ" là dấu gạch ngang "-" có màu đen.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

>> Xem thêm:  Độc quyền nhà nước? Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước?

Lĩnh vực đăng ký độc quyền:

Nhóm 09: Dụng cụ đo điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; màn hình điện tử hiển thị chữ số; thiết bị đo tần số; thiết bị điều chỉnh điện; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm].

Số đơn : 4-2019-14703

Ngày ưu tiên: 02/05/2019

Đại diện sở hữu công nghiệp: Công ty Luật TNHH Minh Khuê (MK LAW FIRM)

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ: 05/06/2019

Công bố trên trang iplib:

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

3. Nhãn hiệu "HBE-PDA"

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

>> Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo, thương hiệu

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ màu đen trên nền trắng.

Phần chữ: Là chữ “HBE-PDA” có màu đen được viết in hoa, in đậm và không có nghĩa. Nằm giữa chữ "HBE" và chữ "PDA" là dấu gạch ngang "-" có màu đen.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

Lĩnh vực đăng ký độc quyền:

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; dịch vụ mã hóa dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS].

Số đơn : 4-2019-14701

Ngày ưu tiên: 02/05/2019

Đại diện sở hữu công nghiệp: Công ty Luật TNHH Minh Khuê (MK LAW FIRM)

>> Xem thêm:  Thuế nhà thầu với hoạt động chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp ?

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ: 05/06/2019

Công bố trên trang iplib:

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

4. Nhãn hiệu "HBE-BK2020"

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ màu đen trên nền trắng.

Phần chữ: Là chữ “HBE-BK2020” có màu đen được viết in hoa, in đậm và không có nghĩa. Nằm giữa chữ "HBE" và chữ "BK2020" là dấu gạch ngang "-" có màu đen.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách đăng ký độc quyền logo công ty

Lĩnh vực đăng ký độc quyền:

41 Huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; dịch vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo].

Số đơn : 4-2019-14698

Ngày ưu tiên: 02/05/2019

Đại diện sở hữu công nghiệp: Công ty Luật TNHH Minh Khuê (MK LAW FIRM)

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ: 05/06/2019

Công bố trên trang iplib:

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

5. Nhãn hiệu "HBE-EG2008"

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đăng ký logo công ty - Dịch vụ đăng ký logo công ty uy tín

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ màu đen trên nền trắng.

Phần chữ: Là chữ “HBE-EG2008” có màu đen được viết in hoa, in đậm và không có nghĩa. Nằm giữa chữ "HBE" và chữ "EG2008" là dấu gạch ngang "-" có màu đen.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

Lĩnh vực đăng ký độc quyền:

41 Huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; dịch vụ chuyền giao bí quyết [dịch vụ đào tạo].

Số đơn : 4-2019-14702

Ngày ưu tiên: 02/05/2019

Đại diện sở hữu công nghiệp: Công ty Luật TNHH Minh Khuê (MK LAW FIRM)

>> Xem thêm:  Đinh Thị Hảo Chuyên viên dịch vụ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ: 05/06/2019

Công bố trên trang iplib:

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

6. Nhãn hiệu "HBE-EG2035"

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ màu đen trên nền trắng.

Phần chữ: Là chữ “HBE-EG2035” có màu đen được viết in hoa, in đậm và không có nghĩa. Nằm giữa chữ "HBE" và chữ "EG2035" là dấu gạch ngang "-" có màu đen.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

>> Xem thêm:  Thời gian đăng ký nhãn hiệu độc quyền mất bao lâu?

Lĩnh vực đăng ký độc quyền:

Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị điện động cho điều khiền từ xa các tín hiệu; thiết bị chiếu hình; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu].
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạ; hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; dịch vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo].

Số đơn : 4-2019-14699

Ngày ưu tiên: 02/05/2019

Đại diện sở hữu công nghiệp: Công ty Luật TNHH Minh Khuê (MK LAW FIRM)

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ: 05/06/2019

Công bố trên trang iplib:

Công ty, cá nhân kinh doanh có thể đăng ký bảo hộ nhiều nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau

Quá trình thực hiện đăng ký:
Công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:
- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "GD. hình";
- Chuẩn bị Tờ khai đăng ký, ký đơn và nộp đơn tại Cục SHTT;
- Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn, và các thông báo liên quan khác;
- Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn;
- Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT;
- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu;
- Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)


Thời gian đăng ký nhãn hiệu
Theo quy định, quy trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:
(i) thẩm định hình thức (1-2 tháng),
(ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);
(iii) thẩm định nội dung (9-12 tháng);
(iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký logo cho cá nhân, công ty

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

>> Xem thêm:  Thời gian đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền là bao lâu ?