1. Công ty A có được ủy quyền cho Chi nhánh B đứng tên dự thầu và ký hợp đồng thi công được không (không thấy mẫu đơn vị ủy quyền cho đơn vị?) hay việc ủy quyền chỉ được thực hiện giữa cá nhân Giám đốc công ty ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh mà thôi?
2. Trong trường hợp Giám đốc công ty ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh (theo mẫu giấy ủy quyền) thực hiện các công việc trong quá trình tham gia đấu thầu thì: có thể lấy tên Chi nhánh B làm bảo lãnh dự thầu không? Chi nhánh B có thể đứng tên ký hợp đồng trong trường hợp Công ty A thắng thầu không (nếu trong giấy ủy quyền có ủy quyền việc ký hợp đồng cho chi nhánh trong trường hợp thắng thầu)?

Chân thành cảm ơn!

Người gửi: NCM

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Đấu thầu của Công ty Luật Minh Khuê

Công ty A có được ủy quyền cho Chi nhánh B đứng tên dự thầu và ký hợp đồng thi công không ?

Luật sư tư vấn luật trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005 

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Luật đấu thầu 2013.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Nội dung:

Vấn đề thứ nhất:

Theo quy định của pháp luật thì tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13:

"1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu".

Theo quy định nêu trên, Công ty A có thể ủy quyền cho chi nhánh B nếu chi nhánh B đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trong quá trình tham dự thầu, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu có thể ủy quyền cho cấp dưới, cấp phó, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện thực hiện một hoặc một số công việc liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.

Vấn đề thứ hai:

 Chi nhánh B có thể đứng tên ký hợp đồng trong trường hợp Công ty A thắng thầu không (nếu trong giấy ủy quyền có ủy quyền việc ký hợp đồng cho chi nhánh trong trường hợp thắng thầu) ?

Đối với trường hợp này, dù chi nhánh B đã được Công ty ủy quyền nhưng thực chất ủy quyền là hoạt động thực hiện nhiệm vụ, chức năng vì lợi ích của Công ty (Điều 93 Bộ luật dân sự 2005) nên vẫn phải đứng tên Công ty A và chi nhánh ký kết hợp đồng theo nội dung ủy quyền.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤU THẦU

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại