Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Công ty bán nhà máy thì người lao động hưởng chế độ gì ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động 2012

2. Luật sư tư vấn:

Do bạn không nói rõ tình trạng công ty bạn là phá sản hay là thực hiện thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu công nghệ,...nên chúng tôi chia ra các trường hợp sau:

- Công ty của bạn tiến hành thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu công nghệ,... thì công ty bạn sẽ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ tiền lương và phụ cấp còn lại cho bạn đồng thời phải chi trả trợ cấp mất việc cho bạn theo điều 49, bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm."

- Công ty của bạn đã làm thủ tục phá sản:

Điều 43 Bộ luật Lao động quy định: Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động được thanh toán theo quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp
Theo Điều 37 Luật phá sản: việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản được thực hiện theo thứ tự sau
1. Phí phá sản;
2. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết đối với người lao động.
3. Các khoản nợ không có bảo đảm khác.
Như vậy, việc thanh toán quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thuộc thứ tự ưu tiên thứ hai.
Vậy theo quy định của Pháp luật, khi doanh nghiệp có quyết định tuyên bố phá sản thì người lao động được thanh toán các khoản như : Lương và phụ cấp lương nếu có cho đến ngày người lao động nghỉ việc, được hưởng trợ cấp theo quy định điều 48 Bộ luật lao động: Áp dụng đối với người lao động làm việc thường xuyên, cứ 1 năm làm việc trợ cấp nửa tháng lương và phụ cấp nếu có và các quyền lợi khác theo thỏa ước lao động và hợp đồng lao động. Tùy theo trường hợp cụ thể của bạn mà bạn được hưởng những loại trợ cấp khác nhau.
Tham khảo bài viết liên quan:

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc ?

Tư vấn lĩnh trợ cấp thôi việc?

Có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động.