Đơn phương thông báo chấm dứt HĐLĐ với tôi. Có trao đổi trực tiếp với tôi như sau: tôi vào làm từ tháng 08/2008 đến tháng 12/2009: sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi năm được 01 tháng lương. Cho tôi nghỉ trước 45 ngày thông báo vẫn được hưởng nguyên lương. Vậy cho tôi hỏi công ty đang làm trái với luật lao động, đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải không vì tôi không bị xử lý kỷ luật. Tại điều 42 Bộ luật lao động quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Vậy nếu tính như công ty đúng hay tính theo điều 42 Bộ luật lao động ạ?

Xin cảm ơn

Người gửi: P.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động Công ty Luật Minh Khuê

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động có đúng không ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động : 1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

 

Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động  năm 2012

Nội dung phân tích:

Căn cứ vào điều 38, điều 40, điều 41 Bộ luật lao động có thể thấy người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện một trong các hành vi sau:

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

- Vi phạm về nghĩa vụ thời gian báo trước cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Trong trường hợp của bạn bạn có nói sau thời gian bạn nghỉ phép hàng năm có liên hệ với công ty để đi làm thì công ty có nhắn lại là: "Unfortunately , we have no project for you" - " thật không may chúng tôi không có dự án nào cho bạn". Như vậy có thể thấy lý do mà công ty đưa ra để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là không thể bố trí công việc cho bạn. Có thể thấy lý do mà công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là theo điều 44 Bộ luật lao động.

Điều 44 Bộ luật lao động quy định trường hợp người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế như sau:

"1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh."

Khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 quy định các trường hợp người sử dụng được đơn phương chấm  dứt hợp đồng lao động như sau:

"2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

Trong bài viết bạn gửi đến Công ty không nói đến việc công ty có lập phương án sử dụng lao động hay không nên chúng tôi tạm thời không xét đến vấn đề này. Tuy nhiên việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là đơn phương chấm dứt trái pháp luật vì vi phạm nghĩa vụ báo trước. Công ty chỉ nhắn cho bạn tin là " thật không may chúng tôi không có dự án nào cho bạn". Đây không được coi là thông báo trước về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 42 BLLĐ quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước."

Trong trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì nghĩa vụ của công ty phải được thực hiện theo điều 42 Bộ luật lao động. Do đó việc công ty chỉ tính cho bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp là  1 tháng lương/ 1 năm làm việc tại công ty là không đúng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê. Nếu còn thắc mắc bạn vui lòng liên hệ qua địa chỉ: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài : 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật