A đề nghị công ty mua lại phần vốn góp nhưng công ty từ chối. Do không có tiền trả nợ và công ty không mua lại phần vốn góp nên A đã kiện công ty tại tòa. A như vậy là đúng hay sai ạ?

XIn cảm ơn!

Người gửi: V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Công ty có phải mua lại phần vốn góp của thành viên?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Bộ luật dân sự 2005 

Luật doanh nghiệp 2014 

Nội dung phân tích

Về quan hệ vay giữa A và B.

Giữa A và B tồn tại quan hệ vay tài sản riêng biệt, không liên quan đến công ty. Nghĩa vụ của A đối với B phải tuân theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

"Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

>> Xem thêm:  Tư vấn về các thủ tục liên quan đến việc mua lại vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên ?

5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ."

Trong trường hợp này, hợp đồng vay giữa A và B là hợp đồng vay có kỳ hạn không có lãi nên nếu đến kỳ hạn trả A không trả được thì A phải trả lãi với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, hoặc A và B có thể thỏa thuận hình thức khác.  Ví dụ : A có thể sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ theo khoản 6, Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

"6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này."

Nhưng ở đây, B yêu cầu trả bằng vốn góp của công ty nhưng A không chịu, cho nên A vi phạm nghĩa vụ của bên vay. 

Về việc A yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp

Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên mua lại phần vốn góp cụ thể tại điều 52 như sau:

"Điều 52. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

>> Xem thêm:  Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH ?

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên."

Như vậy, với lý do mua lại phần vốn góp để A trả nợ 100 triệu cho B, công ty bạn hoàn toàn có quyền không chấp nhận. 

Việc A kiện công ty vì không mua lại phần vốn góp là không có căn cứ.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục làm lại giấy khai sinh khi đã cao tuổi ?

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên