Em nghe nói sẽ bị phạt nhiều lắm em không biết gì hết trong lĩnh vực này mong các anh chị giúp em giải đáp với ạ. em phải làm gì cũng như khoản phạt công ty em phải chịu là bao nhiêu và chậm nhất tới khi nào ạ ? Em xin trân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi1900.6162

 

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

I Cơ sở pháp lý:

Thông tư 156/2013/TT-BCT hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị Định 83/2013/NĐ-CP

Thông tư 166/2013/TT-BCT quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

>> Xem thêm:  Trường hợp nào không được ủy quyền theo quy định mới nhất ?

II Nội dung phân tích:

Theo quy định của Pháp luật thì:

- Thời hạn nộp hồ sơ thuế,báo cáo thuế.

Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BCT hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị Định 83/2013/NĐ-CP

Điều 10 Quy định chung về khai thuế ,tính thuế

1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Và theo khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp, giải thể chi nhánh công ty

Điều 26 Thời hạn nộp thuế

2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

- Thời hạn nộp thuế môn bài ( Khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013)

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

>>Như vậy thì khai thuế môn bài là loại thuế được nộp cho hằng năm

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăngký kinh doanh và ngày đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Thông tư 42/2003/TT-BCT của Bộ tài chính: Các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc

thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm

- Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

- Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

- Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

- Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 

2,Công ty bạn phải chịu phạt

>> Xem thêm:  Quy định về đánh giá dự thầu trong liên danh ?

-Mức phạt về không nộp báo cáo thuế

Theo khoản 6c Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 để xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định. 

 Điều 9 

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

- Mức phạt nộp chậm tiền thuế môn bài:

Theo hướng dẫn tại khoản 9 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC về 

 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 34 như sau:

“2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ cho nhân viên

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13."

Như vậy tóm lại bạn phải ra cơ quan thuế nơi bạn đăng ký kinh doanh để nộp thuế môn bài ,tiền chậm nộp thuế môn bài.Vì bạn được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 13/4 /2015 nên bạn sẽ phải nộp thuế môn bài cho cả năm.bạn còn phải nộp cả báo cáo thuế ,nộp phạt khoản tiền nộp chậm báo cáo thuế kể cả trong trường hợp bạn chưa tiến hành hoạt động kinh doanh kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cụ thể là bạn phải nộp 3,5 triệu đồng cho trường hợp không nộp hồ sơ khai thuế,thuế môn bài căn cứ theo biểu thuế như trên  và nộp tiền chậm nộp thuế môn bài cho số ngày bạn chậm nộp tính đến ngày bạn ra cơ quan thuế khai nộp.

Khi bạn đến  cơ quan thuế nộp báo cáo thuế ,nộp các loại thuế thì khi bạn muốn tiến hành hoạt động kinh doanh bạn sẽ vẫn được tiến hành bình thường như trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hàng tháng bạn sẽ lại ra cơ quan thuế nộp báo cáo thuế hàng tháng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

>> Xem thêm:  Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp ?