Như vậy việc công ty làm như vậy có đúng luật không ? Nếu tôi muốn nghỉ việc thì tôi phải làm như thế nào ? Ngoài ra công ty đã giữ lại lương tháng 10 và một số tiền mà công ty nợ tôi thì tôi có quyền lợi gì ? Chân thành cảm ơn luật sư.
 
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê
 Công ty ký phụ lục hợp đồng lao động với người lao động có đúng luật ?

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật lao động 2012

>> Xem thêm:  Nghỉ để kết hôn trong thời gian thử việc ? Xin nghỉ việc trong thời gian thử việc

Nghị định số 05/2015/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 2012

2. Luật sư tư vấn:

Theo khoản 1 Điều 24 Bộ luật lao động 2012 thì phụ lục hợp đồng lao động được hiểu là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 05/2015/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động có quy định như sau:

"Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động". 

Hợp đồng lao động mà bạn đã giao kết với công ty theo quy định của pháp luật được xem là hợp đồng xác định thời hạn, bởi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động thì hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng lao động mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng". Như vậy, việc công ty ký thêm phụ lục hợp đồng lao động của bạn với điều khoản tăng thời hạn hợp đồng lao động từ 1 năm lên 3 năm không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, ở đây là hợp đồng xác định thời hạn ( 3 năm = 36 tháng).

Do đó, trong trường hợp này việc công ty ký thêm phụ lục hợp đồng lao động là đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là vấn đề bạn viết đơn xin nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với vấn đề này, theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này".

Do đó, đối chiếu theo quy định trên thì tùy từng lý do xin nghỉ việc mà bạn phải tuân thủ các thời gian báo cho công ty biết trước. Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn không nêu rõ lý do mà mình xin nghỉ việc là gì. Vì thế, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1, lý do xin nghỉ việc của bạn thuộc các trường hợp được quy định tại điểm a,b,c,g khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động thì bạn phải báo cho công ty biết trước ít nhất  03 ngày làm việc.

Trường hợp 2, lý do xin nghỉ việc của bạn thuộc các trường hợp được quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 37 thì bạn phải báo cho công ty biết trước ít nhất 30 ngày. Vì thế, nếu lý do xin nghỉ việc của bạn là do bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động hoặc do được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước thì thời hạn mà bạn báo trước cho công ty là chưa đúng pháp luật, chỉ mới 23 ngày (từ ngày 22/9 đến ngày 15/10).

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?

Trường hợp 3, lý do xin nghỉ việc của bạn là lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước cho công ty  là thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định (Điều 56 Bộ luật lao động).

Như vậy, trong trường hợp của bạn, tùy theo từng lý do xin nghỉ việc bạn có thể áp dụng.

Vấn đề thứ 3 là công ty đã giữ lại lương tháng 10 và một số tiền mà công ty nợ bạn. Giả sử, việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là đúng thời hạn thì theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động: "Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày".

Như vậy, sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, công ty phải thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản nợ của bạn.

3. Bài viết tham khảo thêm:
>> 
Công ty có được giữ lương của người lao động khi nghỉ việc ? 
>> Công ty giữ lại tiền lương của người lao động khi đã nghỉ việc có hợp pháp không? 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?