Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 , Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều kiện giảm vốn điều lệ của công ty

Căn cứ theo quy định khoản 3, điều 68 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

- Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này

Như vậy, ở đây công ty của bạn đã thành lập được 03 năm là đã đủ điều kiện để xin giảm vốn điều lệ với hình thức hoàn trả vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn các hình thức khác theo quy định nêu trên. 

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn