Nhưng khi trả lương cho em thì trong nửa tháng đầu tiên là 1 triệu= 10 máy bán, thì công ty thanh toán 900 nghìn đồng cho em. Khi e hỏi thì công ty trả lời là phải đóng thuế thu nhập thông thường 10% . E đã có mã số thuế thuế rồi và cũng có hợp đồng lao động về thanh toán lương trong hợp đồng lao động. Vậy em muốn hỏi công ty thanh toán vậy đúng không ạ.

Người gửi: Mạnh Cường

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động  của công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162  

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật lao động 2012

- Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012.

- Luật khiếu nại 2011

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định 23, bộ luật lao động 2012 về nội dung hợp đồng lao động sẽ có những nội dung cơ ban như sau:

"Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định."

Như vậy, bạn và công ty thỏa thuận như trên là hoàn toàn hợp pháp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty bạn lại trừ lương của bạn với lý do là đóng thuế thu nhập thông thường 10% là không đúng quy định của pháp luật. Bởi lẽ:

Căn cứ theo quy định tại điều 21, luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2012 về thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

“1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này.

Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy định tại khoản này.”

Mà riêng khoản giảm trừ gia cảnh quy định tại điều 19, luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2012 thì bạn sẽ được giảm trừ gia cảnh như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

Theo những quy định trên thì số tiền mà bạn được nhận chỉ có 1 triệu đồng với số tiền đó bạn sẽ được giảm trừ mà không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Mà bạn chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2, điều 5, bộ luật lao động 2012 như sau:

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Như vậy, bạn có thể khiếu nại lên giảm đốc công ty vì lý do trừ lương không chính đáng trên theo luật khiếu nại 2011.
 
Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?