CÔNG ƯỚC SỐ 98

CÔNG ƯỚC

VỀÁP DỤNG NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA QUYỀN TỔ CHỨC VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, 1949

Hội nghị toàn thể của Tổ chứcLao động quốc tế,

Được Hội đồng quản trị của Vănphòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 8 tháng 6 năm 1949, trongkỳ họp thứ ba mươi, và

Sau khi đã quyết định chấp thuậnmột số đề nghị về việc áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thươnglượng tập thể, là vấn đề thuộc điểm thứ tư trong chương trình nghị sự kỳ họp, và

Sau khi đã quyết định rằng nhữngđề nghị đó sẽ mang hình thức một Công ước quốc tế,

Thông qua ngày 01 tháng 7 năm1949, Công ước dưới đây, gọi là Công ước về Quyền tổ chức và thương lượng tậpthể, 1949.

Điều 1

1. Người lao động phải đượchưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử chống lại côngđoàn trong việc làm của họ.

2. Sự bảo vệ đó phải được ápdụng trước hết đối với những hành vi mà mục đích là nhằm:

a) phụ thuộc việc làm của ngườilao động vào một điều kiện là người đó không được gia nhập công đoàn hoặc phảitừ bỏ tham gia công đoàn;

b) gây ra việc sa thải người laođộng hoặc làm phương hại người đó bằng cách khác, với lý do là người đó gianhập công đoàn, hoặc tham gia các hoạt động công đoàn ngoài giờ làm việc hoặcvới sự đồng ý của người sử dụng lao động trong giờ làm việc.

Điều 2

1. Các tổ chức của người laođộng và của người sử dụng lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích đáng chốnglại mọi hành vi của những phái viên hay thành viên của mỗi bên để can thiệp vàoviệc tổ chức điều hành và quản lý nội bộ của phía bên kia.

2. Những hành vi được coi là canthiệp vào nội bộ theo định nghĩa của Điều này, trước hết là những hành vi nhằmdẫn tới việc tạo ra những tổ chức của người lao động được sự chế ngự của mộtngười sử dụng lao động hay một tổ chức của người sử dụng lao động, hoặc nhằmnâng đỡ những tổ chức của người lao động bằng tài chính hay bằng những cáchkhác, với ý đồ đặt các tổ chức đó dưới sự điều tiết của những người sử dụng laođộng hay của những tổ chức của người sử dụng lao động.

Điều 3

Nếu cần thiét, phải thiết lậpnhững cơ cấu phù hợp với điều kiện quốc gia, để đảm bảo cho việc tôn trọngquyền tổ chức đã được xác định trong các điều trên.

Điều 4

Nếu cần thiết, phải có nhữngbiện pháp phù hợp với điều kiện quốc gia để khuyến khích và xúc tiến việc triểnkhai và sử dụng hoàn tất các thể thức thương lượng tự nguyện giữa một bên làngười sử dụng lao động và các tổ chức của người sự dụng lao động với một bên làcác tổ chức của người lao động, nhằm quy định những điều khoản và điều kiện vềsử dụng lao động bằng thoả ước tập thể.

Điều 5

1. Mức độ áp dụng những bảo đảmnêu trong Công ước này cho các lực lượng vũ trang hoặc cho cảnh sát sẽ do phápluật hoặc quy định quốc gia quy định.

2. Theo những nguyên tắc được đềcập trong Đoạn 8, Điều 19 của Điều lệ Tổ chức Lao động quốc tế, việc một Nướcthành viên phê chuẩn Công ước này sẽ không được coi là tác động tới mọi đạoluật, mọi phán quyết, mọi tập quán hoặc mọi thoả thuận nào đang tồn tại và đangdành cho các thành viên lực lượng vũ trang và cảnh sát những đảm bảo mà Côngước này đã quy định.

Điều 6

Công ước này không điều giải vịtrí của các công chức, và bằng bất kỳ cách nào cũng không thể được giải thíchlà có phương hại cho các quyền hoặc cho quy chế của công chức.

Các Điều 7, 8 và từ 11 đến 16

Những quy định cuối cùng mẫu.

Các Điều 9 và 10

Tuyên bố áp dụng cho các lãnhthổ phi chính quốc.