BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 0639 /BTM-XNK
V/v Điều hành xuất khẩu gạo năm 2007

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nghuyễn TấnDũng tại văn bản số 59/TTg-KTTH ngày 11/1/2007, về việc điều hành xuất khẩu gạonăm 2007;
Căn cứ kết luận của Tổ trưởng Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo của Chính phủ(được thành lập theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7583/VPCP-KTTH ngày 28/12/2006) sau phiên họp lần thứ nhất, ngày 24/1/2007;

Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc xuất khẩu gạo năm2007 cụ thể như sau:

1. Số lượng gạo xuất khẩu trong năm 2007 ở mức dự kiến từ 4đến 4,5 triệu tấn gạo các loại. Mức xuất khẩu nêu trên sẽ được Thủ tướng Chínhphủ xem xét điều chỉnh vào Quý III năm 2007 sau khi có kết quả thu hoạch các vụsản xuất lúa chính trong năm.

2. Bộ Thương mại, Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo sẽ cóthông báo hướng dẫn cụ thể tiến độ xuất khẩu gạo từng quý đến Hiệp hội Lươngthực Việt Nam để Hiệp hội hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu chủ động giaodịch, ký hợp đồng và đăng ký hợp đồng theo khung giá chỉ đạo của Hiệp hội xâydựng.

3. Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục thực hiện việc đăngký hợp đồng xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp , nhằm đảm bảo tiến độ phù hợpvới nguồn lúa gạo hàng hóa , không làm biến động giá thị trường nội địa, ảnhhưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

4. Bộ Thương mại, Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo trựctiếp chỉ đạo việc tập trung giao dịch, ký hợp đồng và thực hiện giao hàng theotiến độ đã thoả thuận đối với các hợp đồng xuất khẩu có giá cả tốt, khối lượnglớn ở các thị trường truyền thống Philippines, Indonesia, Cuba, Malaysia, NhậtBản và thị trường khác khi thấy cần thiết.

5. Việc phân công giao hàng theo các hợp đồng tập trung giaodịch nêu trên do các thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam cùng thỏa thuận,thống nhất thực hiện. Khi cần thiết, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tham khảo ýkiến Bộ Thương mại, Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo để quyết định cụ thể.

6. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chỉ cần xuất trình hợpđồng xuất khẩu có xác nhận " đã đăng ký " của Hiệp hội Lương thựcViệt Nam khi làm thủ tục xuất khẩu tại các cơ quan Hải quan cửa khẩu. Mọi sựthay đổi bổ sung nội dung hợp đồng xuất khẩu ( số lượng, thời hạn giao hàng,giá cả, chất lượng, phương thức thanh toán..) nếu có , cũng cần phải được Hiệphội Lương thực Việt Nam xác nhận mới có giá trị pháp lý khi làm thủ tục xuấtkhẩu.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan địa phương kiểm tra vàlàm thủ tục xuất khẩu khi doanh nghiệp yêu cầu.

Bộ Thương mại thông báo và đề nghị các cơ quan phối hợptriển khai thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ