BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 11210/BCT-XNK V/v Thông báo về việc thực hiện Hiệp định AJCEP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

 - Các Hiệp hội ngành hàng; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Tổng cục Hải quan

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diệnASEAN - Nhật Bản (AJCEP) sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 12 năm 2008. Tuynhiên, theo Hiệp định này, vào ngày 01 tháng 12 năm 2008, các nước ASEAN vàNhật Bản sẽ tổ chức phiên họp Ủy ban hỗn hợp đầu tiên tại Jarkarta, tndonesiađể thông qua Quy định thực hiện (Implementing Regulations) nhằm triển khai thựchiện Hiệp định.

Do Quy định thực hiện là một phầntrong Quyết định ban hành Quy chế cấp (C/O) mẫu AJ nên chỉ sau khi Quy địnhthực hiện được thông qua tại phiên họp Ủy ban hỗn hợp nói trên, Bộ Công thươngmới có cơ sở ký ban hành Quyết định về Quy chế cấp C/O Mẫu AJ cho hàng hóa đượchưởng các ưu đãi về thuế theo Hiệp định AJCEP.

Về Quy định thực hiện, Quy tắc 15quy định:

" Hàng hóa có xuất xứ đangtrong quá trình vận chuyển từ nước thành viên xuất khẩu đến nước thành viênnhập khẩu, hoặc đang được lưu kho tạm thời trong khu vực phi thuế quan của nướcthành viên nhập khẩu, sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan nếu hàng hóa này được nhậpkhẩu vào nước thành viên nhập khẩu vào ngày hoặc sau ngày có hiệu lực của Hiệpđịnh AJCEP áp dụng đối với nước thành viên nhập khẩu, với điều kiện phải nộpC/O được cấp sau cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu và theo quyđịnh của pháp luật của nước thành viên nhập khẩu"

Theo quy định này, các thương nhânxuất khấu cần lưu ý các điểm sau:

Trong trường hợp Nhật Bản xác nhậnsẽ cho hưởng ưu đãi đối với các lô hàng nhập khẩu vào Nhật Bản từ ngày01/12/2008 nếu xuất trình được C/O cấp sau (Issued Retroactively) cho Hải quanNhật Bản, thương nhân cần lưu trữ cẩn thận các chứng từ xuất khẩu (như một bộhồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi Mẫu D, E, AK) để xin cấp sau C/O tại Phòng quản lýxuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công Thương (Việt Nam). Sau khi được cấp C/Ocấp sau, thương nhận sẽ gửi C/O đó cho nhà nhập khẩu tại Nhật Bản để nộp cho cơquan Hải quan của Nhật Bản để hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của NhậtBản.

Tại phiên họp ủy ban hỗn hợp tới,đại diện các nước ASEAN và Nhật Bản dự kiến sẽ trao đổi về việc chấp nhận C/Ohồi tố nói trên.

Hiện nay, Dự thảo Quyết định đã hoàntất và dự kiến sẽ được ký ban hành ngay sau cuộc họp Ủy ban hỗn hợp( sau ngày01 tháng 12 năm 2008). Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày đăng công báo.

Bộ Công Thương thông báo để các cơquan, đơn vị liên quan biết.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên