BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12579/BGDĐT-KT &KĐ
V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2008

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các trường đại học có khối, lớp THPT chuyên;
- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gialớp 12 trung học phổ thông năm 2008 được thực hiện theo Quy chế thi chọn họcsinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 vàQuyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo (dưới đây được viết tắt là Quy chế thi HSG). Để tổ chức tốt kỳ thi, các đơnvị cần lưu ý một số điểm dưới đây:

1. Lịch thi

Ngày 29/01/2008: Tổ chức 01buổi thi cho tất cả các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn,Lịch sử, Địa lí và các môn Ngoại ngữ.

- Thời gian làm bài của mỗi môn:180 phút (không kể 05 phút giao đề).

- Thời gian bắt đầu làm bài: 08 giờ00.

2. Phạm vi nội dung thi

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục vàĐào tạo về nội dung dạy - học các môn chuyên trường THPT chuyên, áp dụng từ nămhọc 2001-2002.

3. Đề thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi đề thi (chính thức và dự bị) đến các Ban coithi thông qua Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục của nơi đặt Ban coi thi. Nếuđến 16 giờ 00 ngày 26/01/2008 chưa nhận được bưu kiện gửi đề thicủa Bộ, Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục của nơi đặt Ban coi thi phải thôngbáo gấp (qua điện thoại và bằng fax) về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục để có biện pháp xử lý kịp thời.

a) Đề thi chính thức: có một đề thicho mỗi môn thi. Thí sinh được phát đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo in sẵn.

b) Đối với đề thi dự bị:

- Trường hợp phải sử dụng đề thidự bị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định và thông báo nơi phải thi, lịch thi,đồng thời hướng dẫn việc in sao đề thi dự bị;

- Trường hợp không sử dụng đề thidự bị, các Ban coi thi phải giữ nguyên niêm phong túi đựng đĩa CD đề thi dự bịđể gửi cùng hồ sơ thi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáodục và Đào tạo.

4. Việc sử dụng công nghệ thôngtin

Các đơn vị dự thi sử dụng thống nhấtphần mềm quản lý thi học sinh giỏi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định. Đĩa CDchứa phần mềm và hướng dẫn cài đặt, sử dụng được gửi kèm theo công văn này.

Các đơn vị khẩn trương tổ chức càiđặt và khai thác, sử dụng phần mềm phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.Cần nghiên cứu kỹ Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm để tránh nhầm lẫn về mã sốđơn vị dự thi và khắc phục những lỗi kỹ thuật thông thường.

5. Đăng ký dự thi

a) Trước ngày 14/12/2007,các đơn vị dự thi phải gửi Bản đăng ký dự thi (theo Phụ lục 3 đính kèm)và Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của từng môn thi về Cục Khảo thí vàKiểm định chất lượng giáo dục, qua đường fax và đường chuyển phát nhanh.

b) Trước ngày 14/01/2008,các đơn vị tổ chức thi ghép phải gửi Danh sách thí sinh đăng ký dự thivà đĩa CD chứa file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi về cơ quan quản lý giáodục của nơi đặt địa điểm thi ghép.

6. Tổ chức các Ban coi thi

Ngày 02/01/2008, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các Ban coi thivà việc điều động nhân sự tham gia các Ban coi thi.

Căn cứ văn bản điều động của Bộ Giáodục và Đào tạo, các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia các Ban coi thi đảmbảo đủ số lượng, đúng thành phần, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã được quy địnhtại điều 7 Quy chế thi HSG. Danh sách cán bộ, giáo viên được cử tham gia Bancoi thi phải được gửi đến Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục của nơi đặt Bancoi thi đó trước ngày 15/01/2008 để ra Quyết định thành lập Ban coi thi.

Lưu ý: Giáo viên được cử đi làm giámthị môn Tin học và các môn Ngoại ngữ phải đang giảng dạy chính môn coi thi đó ởcấp trung học phổ thông; giáo viên làm giám thị môn Ngoại ngữ phải có khả năngsử dụng thành thạo thiết bị nghe đĩa CD.

7. Lịch làm việc của các Ban coithi

+ Ngày 27/01/2008:

Cơ quan quản lý giáo dục của nơiđặt Ban coi thi tổ chức tiếp đón và bố trí chỗ ăn, ở cho các cán bộ, giáo viên từcác đơn vị dự thi khác đến tham gia Ban coi thi.

Niêm yết tại mỗi phòng thi:

- Quy định về trách nhiệm của thísinh (Điều 28 Quy chế thi HSG);

- Quy định về các tài liệu và vậtdụng thí sinh được phép mang vào phòng thi (Điều 27 Quy chế thi HSG);

- Danh sách thí sinh trong phòngthi.

+ Ngày 28/01/2008:

- Họp Ban coi thi: quán triệt Quy chế thi HSG và các văn bản liên quan đến kỳ thi; kiểm trahồ sơ thi; kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ thi, niêm phong các phòngthi sau khi đã kiểm tra và hoàn thành các công việc chuẩn bị khác cho kỳ thi;

- Tập trung thí sinhđể phổ biến Quy chế thi HSG và các văn bản có liên quan tới kỳ thi chọn họcsinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2008;

+ Ngày29/01/2008:

Tổ chức thi theo quytrình được quy định tại Điều 29 Quy chế thi HSG;

Trước 10 giờ 00, gửi qua đường fax báo cáo nhanh số lượng thí sinh dự thi (tổng số và theotừng môn thi) và tình hình tổ chức coi thi về Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục; Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo ngay bằng điện thoại đồngthời bằng fax.

Trước 15 giờ 00, gửi qua đường fax báo cáo tổng kết coi thi về Cục Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng giáo dục.

Ngay sau khi kết thúcbuổi thi, Trưởng Ban coi thi chịu trách nhiệm gửi qua đường chuyển phát nhanh(hoặc gửi bảo đảm nếu không có chuyển phát nhanh) về Bộ Giáo dục và Đào tạo 01(một) bưu kiện gồm:

- Các tài liệu đượcquy định tại Quy chế thi HSG;

- Đĩa CD (được niêmphong trong một túi riêng) chứa tất cả cơ sở dữ liệu về thí sinh và các danhsách theo quy định;

Bưu kiện gửi về Bộ phải có dấu niêmphong, dấu ngày gửi, theo địa chỉ sau:

Ông Cục trưởng Cục Khảo thí vàKiểm định chất lượng giáo dục

30 Tạ Quang Bửu - Quận Hai BàTrưng - Hà Nội.

8. Các điểm lưu ý khác:

+ Nếu đến ngày 20/01/2008chưa nhận được giấy thi, túi đựng bài thi theo đăng ký, cơ quan quản lý giáo dụccủa nơi đặt Ban coi thi cần liên hệ ngay với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục để có biện pháp xử lý kịp thời.

+ Đối với việc chuẩn bị và tổ chứccoi thi môn Tin học: cùng với việc thực hiện Quy chế thi HSG, cần lưu ýthực hiện các điểm dưới đây:

- Chuẩn bị nguồn điện: Ngoàinguồn điện chính, nhất thiết phải chuẩn bị nguồn điện dự phòng có đủ công suấtvà điện áp để Ban coi thi sử dụng.

- Chuẩn bị và bố trí máy vitính: Đảm bảo cho mỗi thí sinh 01 máy vi tính có ổ ghi đĩa CD để làm bài thi;phải bố trí máy trong phòng thi sao cho mỗi thí sinh không nhìn thấy màn hìnhcủa các thí sinh khác.

- Chuẩn bị đĩa CD (có đĩa dự phòng)để ghi bài làm của thí sinh: Thống nhất dùng loại đĩa Maxell, đĩa mới tronghộp còn ni lon bảo vệ.

- Chuẩn bị đủ giấy thi để in bàilàm của thí sinh; chuẩn bị mực in dự phòng, bàn dập ghim kèm theo hộp ghim, bútchuyên dùng ghi trên đĩa CD (TWIN CD MARKER).

- Trường hợp có sự cố nguồnđiện hoặc phải đổi máy vi tính, phải lập biên bản và bù giờ bị mất cho thí sinh;nếu thời gian khắc phục sự cố nhiều hơn 30 phút phải hủy bỏ buổi thi. Đơn vị cốtình gây ra sự cố để có lợi cho việc làm bài của thí sinh sẽ bị xử lý.

- Các yêu cầu đối với cán bộ kỹthuật tin học:

+ Cài đặt phần mềm cho cácmáy vi tính: Hệ điều hành Windows XP, Turbo Pascal 7.0, C++, FreePascal, phần mềm ghi đĩa CD. Việc cài đặt phải được hoàn thành trước ngày27/01/2008. (Lưu ý: Free Pascal được cung cấp miễn phí trên Internet).

+ Trong suốt thời gianthi, phải thường trực tại nơi quy định để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thí sinhvà giám thị, hết giờ thi phải xoá hết các tài liệu liên quan đến môn thi trongmáy. Tất cả các công việc này đều có sự giám sát của giám thị tin học.

- Một số điểm lưuý đối với giám thị môn Tin học:

+ Trước khi gọi thísinh vào phòng thi, phải kiểm tra các niêm phong đã quy định và nguồn điện;

+ Quản lí đĩa CD nhưquản lý giấy thi; chỉ phát cho thí sinh đĩa mới, đựng trong hộp còn ni lon bảovệ;

+ Chỉ bỏ niêm phongổ ghi đĩa CD khi thu bài thi của thí sinh;

+ Niêm phong các đĩaCD ghi file bài làm của thí sinh và các bài làm in trên giấy của mỗi phòng thi,riêng theo từng loại;

+ Chỉ cho thí sinhrời khỏi phòng thi khi đã hoàn tất việc thu bài thi của tất cả các thí sinh.

- Một số điểm lưuý đối với thí sinh môn Tin học:

+ Ghi rõ các thôngtin vào phần phách ở tờ giấy thứ nhất dùng để in bài làm; đối với các tờ sau, chỉghi số báo danh dự thi và số tờ đã dùng để in bài làm. Ngoài các thông tin vừanêu, không ghi bất kì dấu hiệu nào khác lên tờ giấy in bài làm;

+ Ghi số báo danh dựthi lên đĩa CD ghi file bài làm;

+ Nộp bài làm ghi trên đĩa CD vàin trên giấy ngay sau khi hết giờ làm bài.

Nhận được công văn này, các đơn vịnghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện. Các vấn đề liên quan tới kỳ thicần liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: (04)8683992,(04)8684255; fax: (04)8683700, (04)8683892; email: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg , BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
-
TTr TT. Bành Tiến Long (để b/c);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
-
Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KT&KĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ
VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD
Nguyễn An Ninh

PHỤ LỤC 1:

QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ ĐƠN VỊ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số: 12579/BGDĐT-KT &KĐ ngày 29/11/2007 của Bộ Giáodục và Đào tạo )

Mã số

Đơn vị

Mã số

Đơn vị

Mã số

Đơn vị

01

An Giang

25

Hà Tây

49

Quảng Ngãi

02

Bà Rịa-Vũng Tàu

26

Hà Tĩnh

50

Quảng Ninh

03

Bạc Liêu

27

Hải D­­ương

51

Quảng Trị

04

Bắc Giang

28

Hải Phòng

52

Sóc Trăng

05

Bắc Kạn

29

Hậu Giang

53

Sơn La

06

Bắc Ninh

30

TP.Hồ Chí Minh

54

Tây Ninh

07

Bến Tre

31

Hoà Bình

55

Thái Bình

08

Bình Dương

32

Hư­­ng Yên

56

Thái Nguyên

09

Bình Định

33

Khánh Hoà

57

Thanh Hoá

10

Bình Phước

34

Kiên Giang

58

Thừa Thiên-Huế

11

Bình Thuận

35

Kon Tum

59

Tiền Giang

12

Cà Mau

36

Lai Châu

60

Trà Vinh

13

Cao Bằng

37

Lạng Sơn

61

Tuyên Quang

14

Cần Thơ

38

Lào Cai

62

Vĩnh Long

15

Đà Nẵng

39

Lâm Đồng

63

Vĩnh Phúc

16

Đăk Lak

40

Long An

64

Yên Bái

17

Đak Nông

41

Nam Định

65

ĐH Huế

18

Điện Biên

42

Nghệ An

66

ĐHQG Hà Nội

19

Đồng Nai

43

Ninh Bình

67

ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

20

Đồng Tháp

44

Ninh Thuận

68

Trường ĐHSP Hà Nội

21

Gia Lai

45

Phú Thọ

69

Trường ĐH Vinh

22

Hà Giang

46

Phú Yên

70

Trường Vùng cao Việt Bắc

23

Hà Nam

47

Quảng Bình

71

Trường ĐHSP TP. HCM

24

Hà Nội

48

Quảng Nam

PHỤ LỤC 2:

MỘTSỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THI HỌC SINH GIỎI

1. Chương trình Quản lý thi họcsinh giỏi (QLTHSG) có những yêu cầu gì đối với cấu hình máy tính và hệ điềuhành?

Không có những yêu cầu đặc biệt gìvề mặt cấu hình máy tính. Chương trình được thiết kế chạy trên nền WINDOWS XP.Tuy nhiên, nó có thể chạy trên nền WINDOWS thế hệ trước.

2. Làm thế nào để cài đặtChương trình QLTHSG?

Chương trình sẽ tự động cài đặt khiđặt đĩa CD vào ổ đĩa. Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Chương trình không tựcài đặt được, bạn có thể chạy chương trình Setup.exe có trong thư mục gốc củađĩa CD.

3. Khi chạy Chương trình QLTHSGlần đầu tiên, Chương trình yêu cầu tôi phải kê khai các tham số của Hệ thống,song những lần sau không thấy yêu cầu đó?

Sau lần chạy Chương trình đầu tiên,các tham số hệ thống được tự động lưu lại nên những lần sau bạn không cần phảikhai báo. Trong số các tham số đó, quan trọng nhất là mã số đơn vị dự thi (cácđịa chỉ E-mail không nhất thiết phải khai báo). Mã số này được Cục Khảo thí vàKĐCL quy định. Mỗi đơn vị có 1 mã số riêng. Ví dụ: 01 – An Giang; 04 - BắcNinh; 24 – Hà Nội. Cần chú ý nhập đúng mã số của đơn vị mình.

4. Nếu vì vô tình, tôi khai báosai mã số của đơn vị mình thì sửa lại bằng cách nào?

Có 2 cách: (1) Bạn có thể cài đặtlại Chương trình QLTHSG từ đĩa CD; (2) Tìm tới file ...\PRG\hsgioi.ini, xoá fileđó, rồi chạy lại Chương trình và khai báo lại tham số Hệ thống.

5. Tại sao khi nhập dữ liệu vềthí sinh dự thi tiếng Việt không hiển thị đúng?

Font chữ dùng trong chương trìnhđã được cài mặc định là TCVN3 (font ABC). Do vậy bạn phải đặt bộ gõ tiếng Việt ởchế độ chọn bảng mã TCVN3.

6. Có thể dùng Chương trình nàyđể tổ chức thi học sinh giỏi ở cấp Tỉnh hay không?

Hiện tại, phần Chương trình gửi chobạn mới chỉ dừng ở việc tổ chức coi thi ở các địa phương và gửi dữ liệu cần thiếtvề Cục KT&KĐCL. Việc tổ chức chấm thi, xét giải... là công việc sẽ thựchiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phiên bản hoàn chỉnh sẽ cập nhật đầy đủ cácchức năng cần thiết, cho phép dùng Chương trình để tổ chức các cuộc thi cấp Tỉnh,Thành phố.

7. Sau này, khi tiếp nhận bảnnâng cấp của Chương trình QLTHSG, có cần phải cài đặt lại Chương trình không?

Không. Bạn chỉ việc copy file HSGIOI.EXEmới vào thư mục ...\PRG ghi đè lên file HSGIOI.EXE cũ là được.

Địa chỉ liên hệ: [email protected];[email protected].

PHỤ LỤC 3:

MẪUĐĂNG KÝ DỰ THI

(ĐƠN VỊ DỰ THI)
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số:………/………
V/v Đăng ký dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2008

…….… ngày …… tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Bộ giáo dục và Đào tạo

Đơn vị ………………………………………… đăng ký thamdự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPTnăm 2008 như sau:

1. Đội tuyển và thí sinh mỗi độituyển:

Đội tuyển

Toán

Vật lí

Hoá học

Sinh học

Tin học

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Số thí sinh

2. Số phòng thi:………………………………………………………………………………………

3. Tổng số giám thị:……………………………………………………………………………….…

4. Mua ấn phẩm:

- Giấy thi môn Tin học:…………........…………………………………....................................

- Giấy thi các môn khác:………….............……………………………………………….…......

- Túi đựng bài thi và hồ sơ thi:…………....……………………………………………..............

- Địa chỉ nhận ấn phẩm: ……………………………………………………………………........

5. Địa điểm đặt Ban coithi:…………..............…………………………………………………..

Số điện thoại: …………….........………………………………….....Số Fax: …………...........

6. Người liên hệ:

Họ vàtên:........................................... Chức vụ:….…………………………………...............

Số điện thoại di động:……………………………………………………………………………….

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……..
- Lưu: …….. .

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)