BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1880 TM/KHTK
V/v: làm việc với Đoàn Đánh giá Chương trình Nông nghiệp I của ADB

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam
- Hiệp hội Phân bón Việt Nam

Ngày 8 tháng 12 năm 1994, Ban Giám đốc của Ngân hàng Phát triển Châu Á đã thông qua khoản vay trị giá 53,9 triệu SDR từ nguồn ADF (Quỹ Phát triển Châu Á) để hỗ trợ Chương trình Khu vực nông nghiệp (ASP) cho Việt Nam (gọi là Chương trình Nông nghiệp I). Khoản vay này đã được thực hiện từ tháng 4/1995 đến tháng 6/1998. Mục tiêu tổng thể của ASP là nhằm thiết lập một môi trường chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp năng động và đa dạng và định hướng thị trường.

Theo quy định của ADB, sau khi kết thúc khoản vay, phía ADB sẽ cử đoàn cán bộ vào làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để thực hiện đánh giá sau dự án của Chương trình nói trên. Theo thông báo của Bộ Tài chính (cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam trong Chương trình), Đoàn Đánh giá của ADB sẽ vào làm việc từ ngày 17 tháng 5 năm 2002 đến ngày 25 tháng 5 năm 2002. Việc đánh giá Chương trình sẽ là cơ sở cho việc xây dựng các chương trình điều chỉnh ngành nông nghiệp tiếp theo với ADB và các nhà tài trợ khác trong giai đoạn 2002-2005.

Theo chương trình làm việc, Đoàn đánh giá của ADB muốn gặp và làm việc với các Hiệp hội, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón để thảo luận về tác động của các chính sách, cơ chế điều hành vĩ mô về xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón, tìm hiểu về tình hình hoạt động kinh doanh các khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và đề xuất của các đơn vị trong hoạt động kinh doanh này.

Bộ Thương mại đề nghị QUý Cơ quan bố trí tiếp Đoàn theo lịch làm việc dự kiến kèm theo (bao gồm cả các cuộc gặp với một số doanh nghiệp như trong dự kiến lịch làm việc).

Rất mong được sự hợp tác của Quý Cơ quan.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Thanh Hiền

BỘ THƯƠNG MẠI.- VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ

DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP CỦA ADB

STT

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Trung ương Hội Phân bón Việt Nam và VIGECAM

14 giờ ngày 16/5/2002

16, Ngô Tất Tố, Hà Nội

Ông Hạc Thuý

ĐT: 7720198

0903404671

2

Bộ Thương mại

8 giờ ngày 17/5/2002

Tầng 5, Toà nhà Tung Shing Square

Số 2, Ngô Quyền, Hà Nội

Bà Trịnh Thanh Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê

ĐT: 8247681

3

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

8 giờ - 9 giờ 30 ngày 21/5/2002

Văn phòng Hiệp hội Lương thực Việt Nam

42, Chu Mạnh Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Tổng thư ký

ĐT: 0903946805

4

Công ty Cổ phần TNHH và Chế biến lương thực Thốt Nốt và Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát

9 giờ 30 - 11 giờ ngày 21/5/2002

Văn phòng Hiệp hội Lương thực Việt Nam

42, Chu Mạnh Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thốt Nốt: 0913970553

Vĩnh Phát: 08-8650237 0913804112

5

Trung ương Hội Phân Bón Việt Nam (cùng với 3 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón)

14 giờ ngày 21/5/2002

Văn phòng Hiệp hội Phân bón Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

22, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Công ty Vật tư Nông nghiệp 3

- Công ty TNHH Năm Sao

- Công ty TNHH Hoàng Lê

- Công ty Long An Feather

(*) Tất cả các cuộc gặp trên đều có đại diện Bộ Thương mại cùng dự

(*) Cuộc gặp với VINAFOOD 1 không bố trí được do lãnh đạo Tổn công ty đi công tác.