BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2235 TCT/DNK
V/v thuế GTGT đối với mặt hàng thẻ Internet card

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Việt Thông
(Đ/c P601 - 115 Lê Duẩn - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 112/04-CV ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Việt Thông đề nghị hướng dẫn hạch toán bán hàng đại lý đối với mặt hàng thẻ Internet card, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với các cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay theo đúng giá quy định ghi trên hoá đơn, như: hoá đơn bảo hiểm, vé xổ số, vé máy bay, thẻ điện thoại di động,... hưởng hoa hồng thì không phải tính và nộp thuế GTGT đối với doanh thu theo giá ghi trên hoá đơn, vé, thẻ của các dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng”.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty làm đại lý bán thẻ Internet card cho Trung tâm viễn thông thế hệ mới theo đúng giá quy định ghi trên thẻ, hưởng hoa hồng thì không phải tính và nộp thuế GTGT đối với doanh thu theo giá ghi trên thẻ và hoa hồng đại lý được hưởng đối với bán thẻ điện thoại di động.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến