BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2305/TCHQ-KTTT
V/v Kiểm tra, tham vấn xác định trị giá và cập nhật dữ liệu

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quantỉnh Lạng Sơn

Qua kiểm tra, rà soát công tác quản lý giá tínhthuế của Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan phát hiện một số tồn tạitrong việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá và cập nhật dữ liệu. Cụ thể:

- Nhiều mặt hàng nhập khẩu có trị giá khai báothấp so với lô hàng nhập khẩu trước đó, đặc biệt là mặt hàng ô tô nhập khẩunhưng Cục Hải quan Lạng Sơn chưa tích cực tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khaibáo và xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định dẫn đến tình trạng cácdoanh nghiệp nhập khẩu có xu hướng khai báo thấp dần trị giá.

Ví dụ:

+ Tờ khai số 3003/NKD /HN ngày 18/4/2008: Xe ôtô tự đổ hiệu Dongfeng, tải trọng 13.570 kg, tổng trọng tải 24.800kg, động cơdiesel công suất 221 kw có giá khai báo: 38.000 USD/chiếc. Giá khai báo của mặthàng tương tự tại tờ khai số 593/NKD /HN ngày 22/01/2008 là 41.496 USD/chiếc;

+ Tờ khai 3047/NKD /HN ngày 21/04/2008: Xe ô tôsắt xi có buồng lái dùng làm xe tải thùng hiệu Dongfeng, động cơ diesel, côngsuất 221 kw, tổng trọng tải 31 tấn có giá khai báo: 16.000 USD/chiếc. Giá khaibáo của mặt hàng tương tự tại tờ khai số 1478/NKD /HN ngày 04/3/2008 là 35.200USD/chiếc;...

- Việc cập nhật dữ liệu không đầy đủ, không kịpthời, cập nhật tên hàng không cụ thể, không phân biệt được các yếu tố liên quanđến trị giá (ví dụ: Tờ khai số 1266/NKD ngày 26/02/2008 (xe ô tô tải tự đổ,tổng trọng lượng có tải <= 25="" tấn),="" số="" 1313/nkd="" ngày="" 27/02/2008="" (xe="" ô="" tô="" tảitự="" đổ="" tổng="" trọng="" lượng="" có="" tải="" trên="" 25="">

- Chưa báo cáo về Tổng cục Hải quan kết quảtham vấn và xác định trị giá tính thuế những lô hàng nhập khẩu đã nêu tại côngvăn số 1681/TCHQ-KTTT ngày 16/4/2008, kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn côngtác tại Biên bản làm việc ngày 22/3/2008.

Những tồn tại nêu trên đã dẫn đến việc xác địnhtrị giá tính thuế không đúng quy định, gây thất thu thuế, tạo ra sự bất bìnhđẳng trong nghĩa vụ nộp thuế giữa các doanh nghiệp.

Để chấm dứt tình trạng trên, căn cứ các văn bảnhướng dẫn kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá, Tổng cục Hải quan yêu cầu đồngchí Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn:

1/ Thực hiện ngay các kiến nghị của Đoàn côngtác tại Biên bản làm việc ngày 22/3/2008; công văn số 1681/TCHQ-KTTT ngày16/4/2008 và các văn bản hướng dẫn kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá.

2/ Thu thập thông tin và tổ chức tham vấn ngaynhững lô hàng nêu trên và các lô hàng tương tự khác có trị giá khai báo thấp sovới cơ sở dữ liệu giá và các thông tin thu thập được, xác định cơ sở bác bỏ trịgiá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định. Chấm dứttình trạng không tham vấn hoặc tham vấn chiếu lệ, không bác bỏ được trị giákhai báo dẫn đến việc xác định trị giá tính thuế không đúng quy định, gây thấtthu thuế.

3/ Chỉ đạo các Chi cục hải quan thuộc phạm viquản lý của Cục cập nhật đầy đủ dữ liệu khai báo, dữ liệu tham vấn và xác địnhtrị giá vào chương trình GTT 22 theo đúng quy định, theo đó phải cập nhật đầyđủ chi tiết tên hàng đáp ứng được yêu cầu về phân loại và xác định các yếu tốảnh hưởng liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế của hàng hóa.

4/ Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoànkiểm tra tại Biên bản làm việc ngày 22/3/2008, kết quả thực hiện chỉ đạo củaTổng cục Hải quan tại công văn số 1681/TCHQ-KTTT ngày 16/4/2008 và các nội dungchỉ đạo tại công văn này về Tổng cục Hải quan trước ngày 31/5/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để đồng chí Cụctrưởng biết và chỉ đạo đơn vị sớm thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An