TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2343/TCT-PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Hà Việt
Phòng 3A, toà nhà số 36 phố Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trả lời công văn số 21 tháng 05 năm 2004 của Công ty TNHH Thương mại Hà Việt về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Chương 72, Phần XV Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2004 của Bộ Tài chính) thì mặt hàng dây thép carbon cao để làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực (ACSR) (mã số 7217.20.33) áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại Hà Việt được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương