ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Số: 2729/UBND-CS PCCC
V/v tăng cường các biện pháp PCCC mùa khô năm 2007 – 2008

Quận 12, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Quận;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, trung tâm, trạm, trại;
- Chủ tịch UBND các phường;
- Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, BQL chợ, các doanh nghiệp trên địa bàn quận;

Thực hiệnthông báo số 130/ TB- CS PCCC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Sở Cảnh sát PC&CC thành phố Hồ Chí Minh vềviệc thông báo tình hình cháy đầu mùa khô 2007- 2008.

Trong năm2007, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 237 vụ cháy, thiệt hại docháy gây ra 74,54 tỷ đồng. Tuy nhiên khi bước vào đầu mùa hanh khô, tình hìnhcháy trên địa bàn Thành phố đã có những diễn biến phức tạp. Chỉ tính từ01/12/2007 đến 15/12/2007 trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 11 vụ cháy, làm bịthương 3 người, thiệt hại về tài sản gần 10 tỷ đồng. Trong đó có 01 vụ cháy xảyra trên địa bàn quận 12 (tại Nhà máy chế biến gỗ Đống Đa thuộc công ty VYFACO,địa chỉ 389, đường Lê Văn Khương, khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12). Đámcháy đã thiêu rụi 100% 02 nhà xưởng sản xuất gỗ và vợt cầu lông với diện tích2200 m2 , ước tính thiệt hại trên 07 tỷ đồng.

Năm 2007 –2008 theo dự báo chung của các ngành chức năng, lượng mưa sẽ ít và hạn hán sẽkéo dài xảy ra nhiều nơi, nguy cơ cháy nổ cũng diễn ra phức tạp trong đó cóquận 12.

Để tăng cườngcác biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy, chủ động hạn chế sốvụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong thời gian mùa khô 2007 – 2008, nhấtlà trong các dịp lễ, tết năm 2008. UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, banngành, trung tâm trường học, trạm, trại; Chủ tịch UBND các phường; Trưởng banquản lý các khu công nghiệp; BQL các chợ; Lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trênđịa bàn quận cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy vàchữa cháy sau đây:

1/ Căn cứ vàotình hình thực tế của từng đơn vị, cơ sở có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiệntốt công tác phòng cháy và chữa cháy, vận dụng có hiệu quả phương châm 4 tạichổ trong công tác PC&CC: chỉ huy tại chổ; lực lượng tại chổ; phương tiệntại chổ và vật tư hậu cần tại chổ để xử lý kịp thời mọi tình huống cháy, nổ xảyra.

2/ Thườngxuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại phương án chữa cháy và cứu hộ của từng cơsở để đề ra các giải pháp xử lý phù hợp với những tình huống phức tạp nhất đượcđặt ra; Nơi nào chưa có phương án phải tiến hành xây dựng ngay phương án chữacháy cứu hộ cứu nạn; Đối với những tình huống phức tạp, cần nhiều lực lượngtham gia giải quyết thì phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cảnh sát PC&Ckhu vực 8 và công an quận để có biện pháp giải quyết đồng bộ, nhanh chóng hiệuquả không gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và của nhân dân docháy, nổ hoặc các sự cố thiên tai gây ra. Phân công cụ thể cho các cấp lãnh đạotừng khâu điều hành lực lượng, phương tiện tại chỗ đến việc chỉ huy tác chiếnvới các lực lượng bên ngoài để chi viện, hỗ trợ trong công tác cứu hộ – cứu nạn.

3/ Giao Chủtịch UBND các phường:

- Xây dựng vàthường xuyên cũng cố lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơsở, tổ chức huấn luyện, sử dụng thành thạo các phượng tiện chữa cháy cứu hộ –cứu nạn hiện có, tăng cường chế độ tuần tra canh gác ban đêm, ngoài giờ làmviệc; trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện chữa cháy; kiểm tra và bổ sungnguồn nước chữa cháy đảm bảo có đủ khả năng xử lý kịp thời các tình huống cháy,nổ và các sự cố xảy ra.

- UBND cácphường có kế hoạch kiểm tra các khu đất trống có nhiều cỏ, rác, xen cài trongkhu dân cư trên địa bàn để chủ động phòng ngừa như: Tổ chức phát quang, gom cỏchủ động đốt có giám sát để đảm bảo an toàn PCCC.

- Đối với cácphường có rừng, Chủ tịch UBND phường có kế hoạch phối hợp với các đơn vị quảnlý rừng, chủ rừng trên địa bàn để tiến hành phát quang cỏ ở các khu vực tiếpgiáp rừng, dọn sạch cỏ, rác tạo khoảng cách ngăn lửa từ 30m trở lên để chốngcháy cỏ lan sang rừng.

- Chỉ đạo Banquản lý các chợ trên địa bàn phường: sinh hoạt các tiểu thương đang kinh doanhtại chợ không được đưa, trữ các hàng hóa dễ gây cháy nổ vào chợ đặc biệt là lưuý trong tập kết hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Thường xuyên kiểm tralại hệ thống điện, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác PCCC tại cácchợ.

4/ Điện lựcHóc Môn: có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cải tạo nâng cấp mạng lưới điệncông cộng đảm bảo chiều cao thông thủy tối thiểu 4,25m. Chủ động tăng cường cácbiện pháp tuyên truyền đến từng cơ quan, doanh nghiệp và từng hộ dân về an toàntrong sử dụng điện...phối hợp cơ quan Công an, Đội Quản lý thị trường, UBND cácphường tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạmcác qui định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh lắp đặt và sử dụng thiết bịđiện.

5/ Ban quảnlý các khu công nghiệp: chủ động phối hợp với trung tâm cảnh sát PC&CC khuvực 8 tổ chức kiểm tra, thanh tra hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêmpháp luật phòng cháy và chữa cháy. Quan tâm xây dựng và sử dụng tốt lực lượngchữa cháy tại chỗ, tăng cường khả năng bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháytại cơ sở, kho tàng liên tục 24/24 giờ trong ngày (cả ngày làm việc và ngàynghỉ ). Chỉ đạo lực lượng PC&CC tại chỗ kiểm tra những nơi đất trống (cónhiều cỏ, gom đốt có sự phối hợp với Trung tâm Cảnh sát PC&CC khu vực 8 đểbố trí lực lượng phương tiện phòng ngừa cháy lan).

6/PhòngVHTT-TT: có kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật phòng cháy và chữa cháy, thườngxuyên khuyến cáo các nguy cơ có khả năng dẫn đến cháy, nổ và phản ánh cụ thểnhững nơi làm chưa đạt công tác phòng cháy và chữa cháy để mọi người cùng cảnhgiác phòng ngừa.

7/ Các đơn vịphối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cảnh Sát PC&CC khu vực 8 tăng cường cácbiện pháp tuyên truyền phổ biến Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 35/2003/NĐ – CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của chính phủ; Thông tư số 04/2004/TT – BCA ngày 31 tháng 03 năm 2007 của Bộ Công an để cán bộ công nhân viên và nhândân nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tự giác trong công tác phòng ngừacháy, nổ.

8/ Đề nghịUB.MTTQ và các đoàn thể quận: hỗ trợ công tác tuyên truyền vận động trong đoànthể, nhân dân nâng cao ý thức PCCC, cùng chính quyền địa phương thực hiện tốtcông tác PCCC góp phần hạn chế tối đa cháy nổ xảy ra trên địa bàn quận.

9/ Giao Vănphòng HĐND-UBND quận và Công an quận phối hợp với Trung tâm Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy khu vực 8 tham mưu UBND quận tiếp tục triển khai thực hiện Luật PC&CCvà chuẩn bị tổng kết công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2007.

Để đảm bảo antoàn phòng cháy và chữa cháy mùa khô năm 2008 và trong các ngày lễ, Tết, đềnghị Thủ trường các phòng, ban ngành, trung tâm, trường học, trạm, trại, Cty,BQL các khu công nghiệp, BQL các chợ và Chủ tịch UBND các phường quan tâm chỉđạo kịp thời và tổ chức thực hiện tốt nội dung văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBNDTP;
- TT QU;
- TT HĐ-UBND quận;
- Sở CS PC&CC TP;
- Thành viên BCĐ PC&CC quận;
- Trung tâm CS PC&CC KV 8;
- Lưu VT, Y;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
KT
.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tương Minh