BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 312/PCLB
Về khẩn trương thực hiện một số công tác trọng tâm phòng, chống lụt bão, triều cường cuối năm 2007

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Thựchiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về một số biện pháp tích cực để phòng,chống, ứng phó lụt, bão, triều cường trong những tháng cuối năm 2007. Thườngtrực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân cácquận, huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, quận 2, quận 9, quận12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và quận Thủ Đức, Công ty Quản lý Khai thácDịch vụ Thủy lợi khẩn trương thực hiện một số yêu cầu sau:

1.Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, quận2, quận 9, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và quận Thủ Đức tập trung kiểmtra và chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trìnhphòng, chống lụt, bão, khẩn trương hoàn thành việc mua sắm các trang thiết bị,phương tiện phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn đã được thành phố bố trívốn đầu tư trong 02 năm 2006 và 2007.

-Các công trình, hạng mục năm 2006 phải hoàn thành dứt điểm và thanh quyết toán chậmnhất vào cuối tháng 01-2008.

-Các công trình, hạng mục năm 2007 phải hoàn thành dứt điểm và thanh quyết toán chậmnhất vào cuối tháng 6-2008.

Lưuý: đối với công trình năm 2007 đến nay các quận – huyện chưa duyệt dự án (Cần Giờ,Củ Chi, Nhà Bè, quận 9, quận 12 và quận Bình Thạnh), đề nghị thực hiện đúng chỉđạo của Ủy ban nhân dân thành phố, chuyển sang áp dụng theo phương án mẫu thiếtkế mặt cắt định hình (theo hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chốnglụt, bão tại Văn bản số 276/PCLB ngày 14-11-2007).

2.Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Thủ Đức, quận 12, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn chủđộng liên hệ với Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố để tiếnhành khảo sát, lập hồ sơ dự án xây dựng các công trình phòng, chống ngập úng,tiêu, thoát nước trên địa bàn theo phương án thiết kế mặt cắt định hình.

GiaoCông ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi tập trung cán bộ, chuyên viên kỹ thuậtcùng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố thực hiện yêu cầutrên tại từng quận, huyện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ hồ sơ dự án, dự toán -thiết kế, giải pháp thi công các công trình phòng, chống lụt, bão đã có chủ trươngđầu tư của thành phố trong tháng 12-2007 nhằm đảm bảo mục tiêu xây dựng hoànthành chậm nhất vào cuối tháng 3-2007.

3.Đối với quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn đã xảy rasự cố bể bờ tại nhiều điểm xung yếu trên một số tuyến bờ bao trong đợt triềucường cuối tháng 10 và tháng 11-2007, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyệntập trung triển khai kế hoạch, tiếp tục gia cố, nâng cao trình tại những điểmđã khắc phục kể cả những điểm phát sinh có nguy cơ bị bể bờ, tràn bờ trong cácđợt triều cường từ nay đến sau tết Âm lịch Mậu Tý năm 2008. Phương án, dự ángia cố, tôn cao các đoạn bờ bao xung yếu nói trên do Ủy ban nhân dân quận,huyện chỉ đạo lập và phê duyệt.

Thườngtrực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố phân công và giao nhiệm vụ Vănphòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Chi cục Thủy lợi - Phòng, chống lụt,bão thành phố phối hợp với quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Mônđể hướng dẫn, kiểm tra và giám sát kỹ thuật, chất lượng gia cố, tôn tạo côngtrình phòng, chống lụt, bão xung yếu nói trên. Đảm bảo hoàn thành và đạt khảnăng ngăn triều kể từ đợt triều cường cuối tháng 12-2007. Trước mắt, đề nghị Ủyban nhân dân các quận, huyện tạm ứng ngân sách quận, huyện để thực hiện, nếuvượt quá khả năng đề nghị báo cáo cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt,bão thành phố để xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung vốn cho quận,huyện từ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố.

4.Đề nghị Ủy ban nhân dân quận 12, quận Thủ Đứcchỉ đạo các phòng, banchức năng, Ủy ban nhân dân các phường trực tiếp làm việc, yêu cầu các doanhnghiệp, cá nhân là chủ các dự án đầu tư địa ốc, đất bỏ hoang phải thực hiệnngay trong tháng 12-2007 việc gia cố, tôn cao bờ bao trên phần đất của mìnhđồng bộ với yêu cầu cao trình và kỹ thuật của toàn tuyến bờ bao.

Trườnghợp các đơn vị, cá nhân không thực hiện theo thời gian quy định; để tránh nguy cơbể bờ, tràn bờ tại những điểm xung yếu làm ảnh hưởng ngập lụt lan rộng trong khuvực sản xuất và khu dân cư, đề nghị Ủy ban nhân dân quận 12, quận Thủ Đức kiênquyết xử lý theo Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão hiện hành, lập biên bản kiếnnghị Thành phố quyết định ngưng thực hiện dự án và thu hồi giấy phép đầu tư.Đồng thời quận – huyện triển khai kế hoạch gia cố, tôn tạo bờ bao tại các dự ántrên nhằm đảm bảo khả năng ngăn triều an toàn trên toàn tuyến bờ bao bằng nguồnkinh phí của quận – huyện và đề xuất Thành phố bắt buộc các chủ đầu tư hoàn lạingân sách Nhà nước theo quy định.

5.Đề nghị các quận – huyện khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thànhphố về việc phân công và giao nhiệm vụ cho đơn vị công ích hoặc quận – huyệntrực tiếp quản lý và duy tu, nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi và phòng,chống lụt, bão trên địa bàn (trừ công trình thủy lợi, phòng, chống lụt, bão dothành phố quản lý), chậm nhất đến ngày 15-12-2007 gửi văn bản hoặc quyết địnhgiao nhiệm vụ về Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố để tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân thành phố.

6.Các quận – huyện tham khảo trên website của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thànhphố (http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn)hoặc liên hệ trực tiếp Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão thành phố để chọnnhững đơn vị có chức năng tư vấn, thi công, có năng lực, kinh nghiệm thực hiệncác dự án chuyên ngành phù hợp từng loại công trình ở quận, huyện mình nhằm huyđộng nhiều nguồn lực tham gia để đẩy nhanh tiến độ lập dự án, thi công các côngtrình phòng, chống lụt, bão hoàn thành đạt chất lượng và đưa vào sử dụngđúng thời gian quy định.

Trênđây là một số yêu cầu cấp bách đối với nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão về triều cườngcuối năm 2007. Rất mong Ủy ban nhân dân các quận – huyện quan tâm tập trung chỉđạo triển khai thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc đề nghị các quận – huyệnkịp thời phản ánh về Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố để phối hợpgiải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, giảiquyết./.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN
Nguyễn Ngọc Công