BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4504/TCT-PC
V/v đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5313/CT-TTrlngày 19/05/2008 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm vềthuế đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường. Để việc xử lý được thốngnhất, Tổng cục Thuế đề nghị Quý Bộ hướng dẫn một số nội dung sau:

Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh quakiểm tra phát hiện 57.900 gói thuốc lá hiệu JET ngoại nhập lậu và 01 cuốn sốsách tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bà Ngô Thị Mận. Qua làmviệc bà Ngô Thị Mận khai nhận toàn bộ 57.900 gói thuốc lá hiệu JET nêu trên làhàng nhập lậu do bà Mận mua trôi nổi trên thị trường để kinh doanh. Ngoài ra,theo quyển sổ ghi chép của bà Ngô Thị Mận thì số thuốc lá hiệu JET đã được bàMận bán ra thị trường từ tháng 12/2007 đến ngày 15/1/2008 là 35.968 cây (359.680gói) trị giá 2.535.744.000 đồng.

Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã raquyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị Mận và tịch thu toàn bộtang vật vi phạm. Đối với số tiền do bà Mận khai thu được từ việc bán thuốc lánhập lậu, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang cơquan Thuế đề nghị xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Do trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chínhchưa quy định cụ thể về số tiền thu được từ việc bán hàng hoá nhập lậu (dođương sự tự khai) mà không phải do cơ quan chức năng phát hiện được nêu trênphải xử lý tịch thu hay xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, Tổng cục Thuế đềnghị Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì soạn thảo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chínhcho biết:

- Trường hợp bà Ngô Thị Mận khai có bán ra thịtrường 359.680 gói thuốc lá nhập lậu trị giá 2.535.744.000 đồng thì bị xử lý viphạm theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục III Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCAngày 28/2/2007 hay điểm 3, Mục III Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA .

- Số tiền thu được từ việc bán hàng hoá nhậplậu có được xem là tang vật để người có thẩm quyền xử phạt thực hiện biện pháptịch thu theo quy định tại điểm a, Khoản 11, Điều 16 Nghị định số 175/2004/NĐ-CPngày 10/10/2007 của Chính phủ hay không?

Hồ sơ đính kèm: Công văn số 196/QLTT-NV ngày03/3/2008 của Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh; Công văn số 5313/CT-TTrl ngày 19/5/2008 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Rất mong sớm nhận được trả lời từ Quý Bộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến