BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 4579/BCT-CLH
V/v xuất khẩu đá vôi trắng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Hiệnnay, Bộ Công thương đang khẩn trương hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, theohướng rõ ràng, cụ thể và chi tiết hơn; dự kiến Thông tư sửa đổi sẽ kèm theodanh mục mỏ hoặc điểm mỏ nằm trong quy hoạch cân đối cho nhu cầu chế biến trongnước để thuận lợi cho cơ quan Hải quan kiểm tra điều kiện xuất khẩu khoáng sản.Liên quan đến đá vôi trắng (thành phẩm chủ yếu là carbonat canxi), Bộ chúng tôisẽ có sự phối hợp và thống nhất với Bộ Xây dựng quy định chi tiết điều kiện vàkích cỡ đá và bột đá vôi trắng đã được gia công, chế biến v.v... Dự thảo Thôngtư sửa đổi sẽ được gửi đến các cơ quan và địa phương liên quan (trong đó cóTổng cục Hải quan) để lấy ý kiến góp ý trong tháng 1 năm 2008 và dự kiến hoànthiện, ban hành trong quý I năm 2008.

Trongthời gian qua, Bộ Công thương nhận được ý kiến đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An(công văn số 8391/UBND-DC ngày 20/12/2007, số 8602/UBND-ĐC ngày 27/12/2007) vàmột số doanh nghiệp khai thác, chế biến đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Yên Báivà Nghệ An về việc giải quyết vướng mắc trong việc xuất khẩu đá vôi trắng đãqua gia công, chế biến theo điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số02/2006/TT-BCN nói trên. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cósản phẩm tồn đọng và đã ký kết hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài, BộCông thương đã có một số công văn xử lý riêng biệt để giải thích về quy định"đá vôi trắng đã được gia công, chế biến", trên cơ sở phù hợp vớithực tế sản xuất của các doanh nghiệp ở mỗi vùng (Yên Bái, Nghệ An); đồng thờicó tham khảo ý kiến UBND các tỉnh liên quan.

Kháiniệm "Chế biến khoáng sản" trong Luật Khoáng sản tại Khoản 9, Điều 3được giải thích như sau "Chế biến khoáng sản là hoạt động phân loại, làmgiàu khoáng sản, hoạt động khác nhằm làm tăng giá trị khoáng sản đã khaithác". Theo quy định trên, đối với đá vôi trắng, việc phân loại có thểthực hiện thông qua công đoạn nghiền, hoặc đập và sàng, hoặc phân loại thủ côngđể đạt được kích cỡ nhất định phù hợp với yêu cầu của khách hàng; việc làm giàucó thể thực hiện thông qua công đoạn bóc tách đá bìa và rửa sạch. Thực tế, cáccông đoạn phân loại và làm giàu trên đã và đang được các doanh nghiệp khaithác, chế biến đá vôi trắng tại Nghệ An và Yên Bái áp dụng. Do khái niệm"chế biến khoáng sản" trong Luật Khoáng sản có phạm vi rộng rãi, cóthể dẫn đến cách hiểu khách nhau, đặc biệt khi áp dụng đối với đá vôi trắng, vìvậy, việc giải thích về kích cỡ đá vôi trắng đã được gia công chế biến trongmột số công văn của Bộ Công thương và Bộ Xây dựng chưa mang tính tổng thể vànhất quán, chủ yếu để giải quyết cho từng trường hợp cụ thể theo đề nghị củadoanh nghiệp.

Đểđảm bảo tính thống nhất, minh bạch và cụ thể, loại bỏ cơ chế xin-cho, tạo điềukiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và công tác kiểm tra của cơ quanHải quan về điều kiện xuất khẩu đá vôi trắng trong thời gian chờ ban hành Thôngtư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2006/TT-BCN hiện hành; trên cơ sở thựctế khai thác, chế biến đá vôi trắng của các doanh nghiệp và tham khảo ý kiến củaBộ Xây dựng về xuất khẩu đá vôi trắng tại công văn số 58/BXD-VLXD ngày13/8/2007, Bộ Công thương thống nhất giải thích về khái niệm "đá vôi trắngđã được gia công, chế biến" như sau:

Đávôi trắng đã được gia công, chế biến bao gồm các loại sản phẩm sau:

-Là sản phẩm đá ốp lát, đá trang trí có kích thước đồng đều nhất định được sảnxuất và chế biến từ đá nguyên khai, qua các công đoạn gia công, cắt gọt (có thểthêm công đoạn mài, đánh bóng) để phục vụ cho công tác xây dựng, kiến trúc.

-Là sản phẩm đá cục, được nghiền, và/hoặc đập, hoặc phân loại thủ công, và bóctách đá bìa, rửa sạch, đạt kích cỡ 1-600mm.

Thờigian thực hiện xuất khẩu đá trắng, theo khai niệm trên đến hết 31/03/2008. Sauthời gian trên sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư mới.

Trênđây là ý kiến của Bộ Công thương về việc giải quyết vướng mắc trong việc xuấtkhẩu đá vôi trắng hiện nay, đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn cho Hải quancác địa phương thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công thươngsẵn sàng phối hợp với quý Tổng cục để giải quyết kịp thời các vướng mắc phátsinh./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Dương Quang