BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 4631/BCT-XNK
V/v nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2684/VPCP-KNTN ngày 28tháng 4 năm 2008 về việc nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng ở nước ngoài vàoViệt Nam, Bộ Công Thương xin báo cáo như sau:

Hiệnnay, việc nhập khẩu hàng hoá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ (quy định chi tiết thihành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đạilý mua, bán gia công và quá cảnh với nước ngoài) và các quy định hiện hành cóliên quan khác. Theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP bình gas khôngthuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu, không thuộc các Danh mục quản lý nhậpkhẩu chuyên ngành. Bình gas đã qua sử dụng không thuộc Danh mục hàng tiêu dùngđã qua sử dụng, cấm nhập khẩu theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư sô 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Theoquy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủQuy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chếkinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì bình gas được xếp vào nhóm thiết bịyêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, là mặt hàng kinh doanh có điều kiệnkhông phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội quản lý.

Nhưvậy, hiện nay bình gas chưa được đưa vào Danh mục hàng tiêu dùng thông thườngvì đây là 1 loại bao bì đặc biệt, chịu áp lực cao, thời gian sử dụng dài (trên15 năm), phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia khi chế tạo và tuân thủ quy trìnhkiểm tra, kiểm định chặt chẽ trong suốt quá trình sử dụng theo sự quản lýchuyên ngành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theoquy định tại Điểm 2 Điều 4 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên và Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng thì bình gas nhậpkhẩu chịu sự kiểm tra bắt buộc của cơ quan chuyên ngành trước khi thông quan(các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội và các tổ chức kỹ thuật được chỉ định theo quy định).

Ngaysau khi nhận được kiến nghị của một số Công ty kinh doanh gas và Hiệp hội chốnghàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam về việc một số doanh nghiệp nhập khẩubình gas đã qua sử dụng, không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Bộ Công Thương, BộKhoa học và Công nghệ đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợpvới Tổng cục Hải quan chỉ đạo rà soát lại việc kiểm tra chất lượng các lô bìnhgas đã qua sử dụng nhập khẩu thời gian qua, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmnếu có.

Thựchiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số2684/VPCP-KNTN ngày 21 tháng 5 năm 2008 Bộ Công Thương đã chủ trì làm việc vớiBộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục an toàn Lao động) và Tổng cục Hải quan về tìnhhình quản lý chất lượng bình gas đã qua sử dụng nhập khẩu thời gian qua, đềxuất biện pháp quản lý cho thời gian tới. Tình hình sơ bộ như sau:

Căncứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhậpkhẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua haiTrung tâm Kiểm định kỹ thuật của Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội) đã tiến hành kiểm tra 125.091 bình gas các loại đã qua sử dụng (thờigian từ 19 đến 30 năm), dung tích 26,2 lít (12kg) và 108 lít (50kg), có xuất xứMalaysia và Nhật Bản. Theo báo cáo của các Trung tâm, toàn bộ số bình gas trênđã có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, được thông quan.

Tuynhiên, theo báo cáo của các Trung tâm (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội) thì trong quá trình kiểm tra chất lượng số bình gas nhập khẩu trên, hồ sơkỹ thuật kèm theo các lô hàng không đầy đủ, chỉ có danh sách các lô bình gas vàbiên bản kiểm định của nơi xuất xứ, thiếu biên bản kiểm tra xuất xưởng, chứngtừ vật liệu...

Ngoàira, căn cứ Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các chai chứa khí (QTKĐ05/2005) ban hành kèm theo Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (quy định trình tự kiểm địnhđối với chai chứa khí bảo đảm các quy định của TCVN tương ứng: TCVN 6156-1996-bình áp lực yêu cầu KTAT về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử. Đồngthời cho phép áp dụng tiêu chuẩn của nhà chế tạo khi tiêu chuẩn này cao hơnTCVN tương ứng) hai Trung tâm đã căn cứ tiêu chuẩn DOT 4BA-240 và DOT 4BW-240(tiêu chuẩn chế tạo của số bình gas nhập khẩu trên) để tiến hành các bước kiểmđịnh bên ngoài, bên trong, áp suất thử bền, thử kín và thời gian duy trì ápsuất. Tuy nhiên, các Trung tâm lại bỏ qua một quy định của tiêu chuẩn DOT vềviệc phải loại bỏ bình gas khi trọng lượng bình giảm quá 5% trọng lượng ban đầuvà toàn bộ lô chai gas nhập khẩu nói trên đã không được đánh giá loại bỏ theoquy định này.

Saukhi trao đổi thảo luận, đại diện các Bộ, ngành thống nhất như sau:

-Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Nghị định...) liên quan đến quản lýchất lượng bình gas đã tương đối đầy đủ, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lýchất lượng bình gas nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, việc banhành văn bản hướng dẫn thực hiện của một số Bộ ngành chức năng còn chưa kịpthời, việc triển khai thực hiện trong thực tế chưa đầy đủ, chưa đúng theo quyđịnh.

-Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về bình gas gồm 5 TCVN được xây dựngtrên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO. Tuynhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với Bộ Khoa học và Côngnghệ rà soát hệ thống TCVN liên quan, đối chiếu với hệ thống tiêu chuẩn DOT đểsoát xét bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng mặt hàng bình gas:Việc nâng cấp TCVN hoặc ban hành quy chuẩn kỹ thuật để bắt buộc thực hiện...cần có thời gian, vì vậy vẫn phải tiếp tục kết hợp với các biện pháp quản lýhành chính.

-Trước mắt, Bộ Lao động - Thương binh vã Xã hội và Tổng cục Hải quan tiếp tụcphối hợp chỉ đạo thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra chất lượng bình gas nhập khẩu, kể cả loạiđã qua sử dụng.

-Tổ chức Đoàn liên ngành gồm đại diện các Bộ Công Thương - Khoa học và Công nghệ- Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra việcquản lý chất lượng và sử dụng bình gas cũ nhập khẩu thời gian qua. Ngày 27tháng 5 năm 2008, Ban chỉ đạo 127 TW đã có quyết định số 03/QĐ-BCĐ về việcthành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra từ ngày 29 tháng 5 năm2008.

Căncứ kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn kiểm tra liên ngành trong tháng 6 năm 2008Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo chi tiết và đề xuất biệnpháp quản lý nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng nhằm bảo đảm chất lượng hàng hoánhập khẩu và an toàn cho người sử dụng, phù hợp với các cam kết quốc tế theomột trong các phương án sau:

- Banhành Thông tư liên tịch Bộ Công Thương - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - BộKhoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu bình gas.

-Đưa các yêu cầu quản lý nhập khẩu, kinh doanh bình gas vào dự thảo Nghị định vềkinh doanh khí hoá lỏng (LPG), dự kiến trình Chính phủ ban hành trong quý IIInăm 2008.

-Cấm nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng

BộCông Thương xin báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo thựchiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên