BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4642/BGTVT-VT
V/v: Thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP .

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2008

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Giao thông đường bộ (đượcQuốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01tháng 01 năm 2002) quy định “Nghiêm cấm đưa xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩnan toàn kỹ thuật vào hoạt động trên đường bộ” (khoản 4 Điều 8), “cấm sử dụng xemô tô, xe gắn máy để kéo, đẩy các xe khác” (Điểm đ khoản 3 Điều 28); đồng thời cũngquy định cụ thể điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới tại Điều 48 và củaxe thô sơ tại Điều 51, theo đó: đối với xe cơ giới “phải bảo đảm các tiêu chuẩnchất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phải có đăng ký và gắn biểnsố do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”; đối với xe thô sơ “khi tham gia giaothông, các loại xe thô sơ phải bảo đảm điều kiện an toàn giao thông đường bộ.Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về yêu cầu bảo đảm trậttự, an toàn giao thông của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thểđiều kiện an toàn, phạm vi hoạt động, đăng ký và cấp biển số các loại xethô sơ của địa phương mình”.

Trong thời gian vừa qua, việcthực hiện các quy định nói trên của Luật Giao thông đường bộ chưa thực sự tốt,dẫn đến tình trạng xuất hiện hàng chục nghìn xe cơ giới 3, 4 bánh của các cơ sởtư nhân sản xuất không được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chất lượng antoàn kỹ thuật, đăng ký và cấp biển số theo quy định (xe tự chế) nhưng vẫn được đưara sử dụng để vận chuyển người, hàng hóa tham gia giao thông tại một số địa phương(trong đó có cả những xe cơ giới ba bánh do thương binh và người tàn tật điềukhiển). Việc tham gia giao thông của các xe cơ giới 3, 4 bánh nói trên đã ảnhhưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chếtai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Chính phủ đã quy định:“Từ ngày 01tháng 01 năm 2008, đình chỉ lưu hành xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh”. Đâylà khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giaothông và quản lý phương tiện tham gia giao thông theo quy định của Luật Giaothông đường bộ.

Triển khai thực hiện Nghị quyếtsố 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cũng đã tậptrung chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc đình chỉ lưu hành đối với xecông nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo thời hạn đã được Chính phủ quy định; nghiêncứu đề xuất, thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng có phương tiện bị đìnhchỉ hoạt động chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi phương tiện. Nhiều địa phươngđã thực hiện đình chỉ lưu hành đối với xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh trongkhu vực nội thành, nội thị từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 và bước đầu triển khaithực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ lưu hành.Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế và còn lúng túng trong thực hiện.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 01năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm2008, trong đó có quy định“Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thành trước ngày 30 tháng 6năm 2008 việc rà soát, ban hành các quy định về điều kiện an toàn, đăng ký, cấpbiển số các loại xe thô sơ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; khôngcấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba bánh; đối với các loại xecơ giới ba bánh hiện có đang lưu hành thì ban hành quy định cấm lưu hành (kể cảxe cơ giới ba bánh nhập khẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xexích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làmphương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật); quy định các khu vực khácvà thời gian được phép lưu hành của xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốnbánh phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Riêng xe tự chế dùng làmphương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật (không chở thêm người và hànghóa) được phép lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. Các Bộ, cơ quan liênquan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiệnnghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc sản xuất, lắp ráp, lưu hành xe ba bánh, xecơ giới dùng cho người tàn tật tại công văn số 1992/TTg-CN ngày 21 tháng 12 năm2007 … Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn chính sách chung về việc hỗ trợ cácchủ phương tiện không được phép lưu hành để họ có điều kiện chuyển đổi phươngtiện hoặc nghề nghiệp trong Quý I năm 2008. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 các chính sáchcụ thể hỗ trợ việc chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thay thế các phương tiện giaothông không được phép lưu hành”.

Để thực hiện nghiêm túc LuậtGiao thông đường bộ, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CPcủa Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năngkhẩn trương thực hiện một số công việc sau:

a) Tăng cường tuyên truyền, vận độngchủ phương tiện và nhân dân tại địa phương thực hiện nghiêm các quy định củaChính phủ về quản lý xe công công, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ, 3, 4 bánhtham gia giao thông.

b) Đối với xe công nông (cònđược gọi là xe đầu ngang, xe độ chế, xe bục bịch, …) là xe được lắp ráp từ cácđộng cơ điezen một xi lanh và tận dụng các tổng thành ô tô: Cương quyết thựchiện việc đình chỉ lưu hành theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP củaChính phủ; xử lý nghiêm các hành vi điều khiển loại xe này tham gia giao thôngtrên đường bộ.

c) Đối với loại xe máy kéo nhỏphục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp (thường có tính năng đa dụng như: làmđất, bơm nước, phát điện, vận chuyển, …) không bị cấm lưu hành theo Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế ởđịa phương, quy định cụ thể phạm vi và thời gian hoạt động đối với loại xe này;có kế hoạch xây dựng các tuyến đường gom, đường dân sinh để phân luồng cho xe máykéo nhỏ hoạt động nhằm trong thời gian sớm nhất hạn chế xe máy kéo nhỏ hoạt độngtrên các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

- Tổ chức thực hiện việc kiểmtra chất lượng, an toàn kỹ thuật xe máy kéo nhỏ để lập biên bản kiểm tra, chứngnhận xe đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, làm thủ tục đăngký, cấp biển số theo quy định hiện hành.

d) Đối với xe thô sơ 3, 4 bánh:Rà soát, ban hành các quy định về điều kiện an toàn, phạm vi hoạt động,đăng ký và cấp biển số các loại xe thô sơ thuộc thẩm quyền quản lý theo quyđịnh của Luật Giao thông đường bộ.

đ) Đối với xe cơ giới ba bánh:

- Đình chỉ lưu hành ngay đối vớixe cơ giới ba bánh tự chế (xe chưa được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm trachất lượng an toàn kỹ thuật, đăng ký và cấp biển số theo quy định) do các khốilượng không phải là thương binh, người tàn tật điều khiển tham gia giao thông.

- Các xe cơ giới ba bánh dùnglàm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật (không chở thêm người vàhàng hóa) chưa đăng kiểm, đăng ký và cấp biển số phải thực hiện việc đăng kiểm,đăng ký và cấp biển số theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT ngày28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định tạm thờivề kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắnmáy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2008và Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 củaliên Bộ Công an – Giao thông vận tải hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưuhành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàntật. Các xe cơ giới ba bánh dùng làm phương tiện đi lại của thương binh,người tàn tật (không chở thêm người và hàng hóa) không có đăng ký và biển sốchỉ được phép lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

- Quy định cụ thể thời gian hoạtđộng, phạm vi hoạt động đối với xe cơ giới ba bánh (đã được các cơ quan quản lýnhà nước kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, đăng ký và cấp biển số theo quy địnhcủa pháp luật) khi tham gia giao thông tại địa phương.

e) Xây dựng, ban hành và thựchiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi phương tiệncho các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ lưu hành (đặc biệt cần quan tâmđến các đối tượng là thương binh, người tàn tật sử dụng xe cơ giới ba bánh tựchế làm phương tiện để chở người, hàng hóa).

2. Các Sở Giao thông vậntải, Sở Giao thông công chính:

a) Chủ động phối hợp với các cơ quanliên quan của địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thực hiện các nội dung công việc tại Mục 1 nói trên.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcthực hiện tốt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu củanhân dân, tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trườngđối với phương tiện cơ giới đường bộ; rà soát hệ thống biển báo, báo hiệu đườngbộ để tổ chức, điều tiết các loại phương tiện tham gia giao thông an toàn, phùhợp với điều kiện giao thông của khu vực.

Đề nghị Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ: PC, KHCN, TTCB, Thanh tra Bộ;
- Các Cục: ĐBVN, ĐKVN;
- Các Sở GTVT, GTCC (để thực hiện);
- Các Báo: GTVT, Bạn đường;
- Lưu VT, V.Tải (T 3)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng